NK 927 – BORØY

Vinnende bud: kr 22

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-212

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BORØY (Ref#: 1067 , Kilde: KulturNav)

BORØY - se BORØEN

---------

BORØEN (Ref#: 1066 , Kilde: KulturNav)

BORØEN poståpneri, i Dyngø, Dybvåg prestegjeld, Nedenes fogderi, under Tvedestrand postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 16.8.1866, med virksomhet fra 1.10.1866. Sirk. 17, 7.9.1866. Med 3 ganger ukentlig bipostrute til/fra Tvedestrand i den tid posten befordres over land.Navnet ble fra 1.10.1921 endret til BORØY. Sirk. 53, 23.9.1921.Fra 1.5.1971 lagt under Arendal postkontor. Sirk. 14, 12.3.1971.Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet betegnet underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.4916 BORØY postkontor ble nedlagt fra 1.1.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 33, 14.12.1995.(4916)

Poståpnere/styrere:

Skolelærer Ole Pedersen 1.10.1866.

Stasj.best. Agnes Christensen 1.10.1877.

Stasj.best. Anna L. Lysgaard 1.4.1879.

Stasj.best. frk. Hulda Marie Grøntoft 1.9.1883.

Fhv. skipsfører N. P. Mogensen 12.12.1890.

Birgitta Mogensen kst. 7.6.1903.

Thora Gunhild Thorsen 19.9.1903.

Frk. Karin Ulstrup 10.5.1907 (f. 1878).

Anna Marie Andersen (Andreassen) 1.10.1936 (f. 1911).

Postass. Marit Strandene 1.3.1974 (f. 1952).De første kjente årlige poståpnerlønninger:1866 1874 1898 1902 1917

Spd 30 60

Kr 700 800 900Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------