NK 924 – ÅLEN

Vinnende bud: kr 13

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-161

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ÅLEN (Ref#: 9172 , Kilde: KulturNav)

Nytt ÅLEN - se under KIRKHUSMOEN brevhus

---------

KIRKHUSMOEN (Ref#: 5803 , Kilde: KulturNav)

KIRKHUSMOEN brevhus, i Aalen herred, under Røros postktr. i landpostbud-ruten Kirkehusemoen -- Moan, ble opprettet i april 1900. Brevhuset ble trolig i juni 1901 flyttet til gården Hov og i 1907 til gården Kirkhusmo.

Brevhuset KIRKHUSMOEN ble lagt ned fra 1.8.1909 samtidig med opprettelse av poståpneri med navnet Hovsletten.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 484.

Brevhusstyrer:
Ole Øium april 1900.
Gårdbr. John H. Kirkhus fra 1907.


HOVSLETTEN poståpneri, på Hov, i Aalen herred, Søndre Trondhjem amt, under Røros postktr., med bipostrute til Aalen og Reitan poståpnerier, ble underholdt fra 1.8.1909 i stedet for det tidligere brevhus Kirkhusmoen. Sirk. 38, 17.7.1909.

Navnet ble fra 1.2.1921 endret til ÅLEN. Sirk. 2, 19.1.1921.
Tidligere Ålen poståpneri fikk da navnet Stensli.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpnerier fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41. 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret ÅLEN nytt postnr 7380. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under postkontoret 7380 ÅLEN tildelt postnr 7384.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7480 / 7380)
Poståpnere/styrere:
Lærer L. H. Kirkbak 1.8.1909 (f.1865).
Konrad Kirkbak 1.9.1932 (f.1896). Under tj.fri for tjeneste ved Spydeberg poståpneri og under militærtj. fra 1.3.1953 til 1.4.1957 med Ole Herman Kirkhus fra 1.3.1953 og Hjørdis Dahl i 60 dager fra 6.8.1954 som midlt. styrere.
Ole Herman Kirkhus tils. 1.5.1967.
Sølvi Laila Ihlebæk kst. 1.3.1968 (f.1933).

Årlig poståpnerlønn var i 1909 kr 100,-, i 1911 kr 250,-, i 1913 kr 300,-, i 1914 kr 350,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

ÅLEN (Ref#: 14968 , Kilde: KulturNav)

ÅLEN poståpneri - AALEN poståpneri

---------