NK 912 – VALNESFJORD

Vinnende bud: kr 53

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-40

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VALNESFJORD (Ref#: 13755 , Kilde: KulturNav)

VALNESFJORD - se VALNESFJORDEN

---------

VALNESFJORDEN (Ref#: 13756 , Kilde: KulturNav)

VALNESFJORDEN poståpneri, på Strømsnes, ved dampskipsanløpsstedet Stemland, i Skjerstad herred, Salten fogderi, under Bodø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.1.1894. Sirk. 38, 22.12.1893.

Navnet ble fra 15.2.1908 endret til VALNESFJORD. Sirk. 6, 13.2.1908.

Poståpneriet ble fra 1.4.1959 lagt under Fauske postkontor. ( Protokoll / Noteringssentral.)

Fra 1.5.1971 igjen lagt under Bodø postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8215 VALNESFJORD ble lagt ned fra 1.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 20, 7.8.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under VALNESFJORD tildelt postnr 8233.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8215)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Thomas Eriksen 1.1.1894.
Handelsm. Albert Olsen Strømsnes 8.11.1904.
P. A. Solvik 15.9.1907 (f. 1869, død 3.2.1927).
Fru Mathilde Solvik midlertidig fra 3.2.1927, kst. 1.8.1927 (f. 1884, død 30.7.1930).
Jenny Kaasino (Kristensen) 30.7.1930.
Ds.eksp. Annie Johanne Solvik (Furnes), men navnet var senere Annie Johanne Solvik Franing, fra 1.2.1938 (f. 1916, død 12.11.1979).
Vikarer fra 12.11.1979.
Posteksp.D Tore Vidar Solem 1.10.1980 (f. 1946).
Postkass. Signe Breimo vikar fra 1.5.1988 (f. 1958).
Poststyrer Torunn Marie Kristiansen 1.1.1994.

Årlig poståpnerlønn var i 1894 kr 50,-, i 1900 kr 80,-, i 1906 kr 150,-, i 1909 kr 200,-, i 1912 kr 400,-, i 1914 kr 500,- og i 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------