NK 912 – NYGARD

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #193-149

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NYGARD (Ref#: 9007 , Kilde: KulturNav)

NYGARD poståpneri, på jernbanestasjonen, i Vardal herred, Kristians amt, under Gjøvik postkontor, ble underholdt fra åpningen av jernbanen Jaren -- Gjøvik og Reinsvolden -- Skreia den 28.11.1902. Sirk. 45, 24.11.1902.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk midlertidig status av postkontor B fra 1.1.1974, Sirk. 51, 28.12.1973.

Navnet NYGARD ble fra 1.1.1990 endret til HUNNDALEN. Sirk. 33, 6.10.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret HUNNDALEN nytt postnr 2827. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 2827 HUNNDALEN tildelt postnr 2807.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(2834 / 2827)
Poståpnere/postmestere:
Stasj.eksp. A. Korsmo 28.11.1902 (død 1910).
Telegrafist Whist midlertidig kst. i 1910.
Telegrafist Andersen kst. 13.2.1911.
Stasj.mester O. Johnsen 18.3.1911 (f. 1859).
Olga Marie Wiken 1.2.1931.
Karen Bekkelien (Myrdali) 1.1.1942 (f. 1918). Syk/tjenestefri fra ca 1951 til hun sluttet 1.11.1953.
Vikarer fra ca 1951.
Lokalbud Harald Bjerke midlertidig fra 1.11.1953.
Poståpner Tobias Leonard Aarberg kst. 1.9.1954, fast 1.6.1955 (f. 1910). Tjenestefri i et år fra 22.8.1955 for å tjestegjøre ved Lørenskog poståpneri.
Lokalbud Harald Bjerke midlertidig fra 22.8.1955.
Poståpner Arvid Olden Hubak 1.6.1961 (f. 1932).
Poststyrer Ove Gjerdet 1.9.1980 (f. 1944).
Postkass. Kirsten Hellerud 1.4.1982 (f. 1943).

Årlig poståpnerlønn var fra 1902 kr 100,-, fra 1906 kr 200,-, fra 1908 kr 400,-, fra 1911 kr 600,- og fra 1917 kr 750,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------