NK 904 – VOLDA

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:26
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-148

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VOLDA (Ref#: 14374 , Kilde: KulturNav)

VOLDA - se EGSET

---------

EGSET (Ref#: 1966 , Kilde: KulturNav)

EGSET poståpneri, i Herø prestegjeld, under Borgensund postktr., ble ifølge "Herøybøkene" opprettet ved Kgl.res. 9.3.1804 med virksomhet fra 7.5.1805. Posten ble ført fra Borgensund til Botnen, Kjelsund (Leganger) og videre til Egset.

VOLDEN poståpneri, i Vold prestegjeld, Søndmøre fogderi, under Borgensund postkontor finnes først i en portotabell 1812 i den "Søndmørske posttur". Imidlertid er Volda i posthistorien nevnt som poståpneri i 1808.Ved en Plakat 30.3.1805 angående "Postenes anleggelse mellom Søndre og Nordre Søndmøre i Romsdal amt", regnes VOLDEN poståpneri som opprettet 30.3.1805 selv om dette ikke kan bekreftes.Poståpneriet lå først på gården Egset (Ekset) og ble i 1851 flyttet til Halskjelsvik, trolig grunnet en brann på Egset. Ved Kgl.res. 3.9.1852 ble det bestemt å ordne en ukentlig bipostrute mellom Sæbø prestegård i Hjørundfjord prestegjeld og Volden poståpneri, og at vernepliktige mannskaper skulle settes til brevdragere.Poståpneriet ble fra 1.10.1916 opphøyd til postkontor. Sirk. 50, 26.9.1916.Navnet ble fra 1.4.1921 endret til VOLDA. Sirk. 13, 21.3.1921.Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk postkontoret midlt. status av postktr. A, Sirk. 41, 31.10.1973, og fast status som postktr. A. fra 1.4.1986. Sirk. 12, 3.4.1986.Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 6100 VOLDA tildelt postnr 6101.Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr. 343, og fikk tilsendt datostempel 5.3.1859 av 1-rings type m. stenskrift bokstaver.(6100)

Poståpnere/postmestere/postsjefer:

Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.

Lensmann Sivert Knudsen Aarflot 1808.

En timeseddel fra 1834/35 er attestert av S. Aarflot som var muligens var poståpner også da.

Sjur Henøen Vasen er nevnt i en eldre poståpnerprotokoll uten at vi kan datere tilsettelsen.

Lensm. F. Smith notert fra 1.4.1853.

Hans Fredrik Smith notert uten data.

R. Johnsen Halskjelsvik er notert kst. 1.10.1878, men har trolig ikke tiltrått.

Lensm. Olaus Fredrik Smith (på gården Halskjelsvik) kst. 1.10.1878, fast våren 1879.

Frk. A. Lund 22.1.1894.

Frk. Ragna Mørk kst. 1.4.1915.

Postm. Ole Andreas Huss 1.10.1916 (f. 1875). Under en tids sykdom styrt av posteksp. Peter Andreas Grebstad i 1916 (f. 1879).

Posteksp. John Høidahl midlertidig under ledighet 15.--31.5.1929 (f. 1890).

Postflm. II Peter Andreas Aure Grebstad kst. 1.6.1929 (f. 1879). Tiltrådt 1.9.1929 med posteksp. John Høidahl som midlt. styrer.

Posteksp. Kaare Walderhaug Grebstad under ledighet fra 1.9.1946 (f. 1907).

Postmester John Larsen Høidahl 1.2.1947 (f. 1890), tiltrådt 1.5.1947 med posteksp. Kåre Walderhaug Grebstad som midlertidig styrer.

Postkass. II Bjarne Hoel 1.8.1950 (f. 1897).

Postkass I Arne Ingvald Johansen Misvær 1.10.1957 (f. 1895).

Avd.sjef III Peder Martin Aasen 1.1.1966 (f. 1923).

Seksj.sjef Helge Kragset 1.5.1979 (f. 1930).

Postsekr. Odlaug Margrethe Michaelsen vikar fra 1.9.1983, fast 1.11.1984 (f. 1923).

Førstepostfullm. Knut Normann Søvik 1.9.1990 (f. 1946).

Postmester Svein Myhre 1.2.2001 v/Volda posthandel.De først kjente årlige poståpnerlønninger:1853 1866 1873 1877 1879 1887 1897 1901 1910

Spd 26 40 72

Kr 368 480 520 800 900 1200

---------