NK 904 – FREDRIKSTAD

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #183-120

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FREDRIKSTAD (Ref#: 3068 , Kilde: KulturNav)

FREDRIKSTAD - se FREDERIKSSTAD

---------

FREDERIKSSTAD (Ref#: 3063 , Kilde: KulturNav)

FREDERIKSSTAD er nevnt allerede i den først kjente forordning om postforhold av 9.8.1650. Det finnes imidlertid ingen bekreftelse på om stedet var postkontor før stedet nevnes i forbindelse med postinspektør Jørgen Jørgensens reise i 1689 for å gjennomgå hovedpostrutene, og at det for året 1719 oppgis at "Postmesterens" lønn for det året skal være 50 Riksdaler.

I forklaringer til "Pontoppidans kart" 1785 var Frederiksstad postkontors landsforbindelser til postveien Svinesund -- Christiania fra poststasjonen Begby og fra Frederiksstad til poststasjonen Mellos.

Frederiksstad postkontor overtok, etter at Svinesund postkontor ble nedlagt 1.10.1871, alle ekspedisjoner/omkarteringer av utenlandspost mv.

Ifølge "Norske poststeder" 1887 ble skrivemåten på bynavnet endret til FREDRIKSSTAD.

Ifølge "Norges poststeder" 1888 skrives bynavnet nå FREDRIKSTAD.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadressene i Fredrikstad kommune en rekke nye postnr og nye poststedsnavn.

Ifølge "Norske filatelistika" fikk postkontoret datostempel i 1848 av 1-rings type med antikva bokstaver. Ca 1855/6 ble det også tildelt 3-rings kassasjonsstempel nr 76.

(1600)
Postmestere/postsjefer:
Det finnes ingen noteringer om dem som først ordnet med posten.
Ifølge statskalenderen var tollbetjent og kontrollør Hans Hansen Dreyer den først kjente postmester fra 1714 (?) til 1741.
Kaptein (byfogd) Andreas (Anders) Heide (Heyde) 1741--1745 (f. 1697).
Taxerborger og kemner Nils Hansen Tyrholm 1745 (død 2.6.1761).
Krigssekretær og procurator Jens Haurvig 1761--1764.
Byfogd og byskriver Niels Sigersted kst. 1764, fast 19.7.1765 (f. ca. 1729, død 25.6.1779).
Veier og måler David (Daniel) Christopher Bremer 18.8.1779 (f. 1742, død 17.2.1809).
Kommandørsersjant Ole Jestness 12.7.1809 -- 21.2.1810.
Furér Ernst David Ely 21.2.1810.
Kst. postmester Jochum Friderich Rasmus Mossin 8.10.1810 (f. 1877).
Apoteker Ulrik Rosing Sinnding 2.10.1824 (f. 1777).
Posteksp. Peter Johan Støren 4.8.1854 (f. 1800).
Officer Severin August Tøstie 7.6.1862 (f. 1815, død 30.1.1883).
Bureauchef Peder Wenneberg Barth kst. 1.2.1883 (f. 1848).
Posteksp. I. Alphonse Rose kst. 7.6.1883 (f. 1847).
Postmester Johan Carl Sophus Nannestad 13.9.1883 (f. 1823), tiltrådt 1.1.1884.
Postinsp. Hans Glad Bloch kst. under ledighet fra 1.7.1899, fast 26.9.1899 (f. 1856, død 19.5.1915).
Postfullm. Arne Jonasen Ueland kst. under ledighet fra 19.5.1915 (f. 1873).
Sekr. I Nils Andreas Thrap, 2.6.1916, tiltrådt 23.10.1916 (f. 1862).
Postmester Christian Malthe-Sørensen 1.12.1927, tiltrådt 1.4.1928 (f. 1867) med Arne Ueland som midlertidig styrer. Malthe-Sørensen døde den 22.9.1929.
Postfullm. Arne Ueland midlertidig kst. under ledighet fra 23.9.1929 (f. 1873).
Postmester Johan Timann Heesch kst. 1.1.1930 (f. 1870), tiltrådt 1.7.1930 med Arne Ueland som midlertidig styrer.
Postfullm. Arne Ueland under ledighet fra 6.5.1940.
Postmester Arne Jahnsen 1.11.1940 (f. 1881), tiltrådt 1.12.1940 med Arne Ueland som midlertidig styrer. Jahnsen døde den 29.10.1942.
Postfullm. Johannes Arnt Hansen under ledighet fra 1.11.1942.
Postfullm. Hans Nergård, kst. 15.7.1943 (f. 1885).
Avd.sjef II Haakon Bakken 1.6.1954 (f. 1895).
Postmester Thorleif Fretheim Lie 1.10.1965 (f. 1908).
Kons. I Ragnar Abrahamsen 1.4.1976 (f. 1924).
Postsjef Erling Petersen 1.2.1984.
Avdelingsleder Kjell Olav Vangen 1.11.1991 (f. 1933).
Postmester: Avd.leder Rolf Ulsrud 1.10.1997.

De først kjente årlige postmesterlønninger:

1719 1761 1816 1818 1854 1866 1872 1877 1887
Rdl. 50 54 324
Spd. 162 500 560 852
Kr 2840 7300

---------