NK 897 – STASJONSSIDA

Vinnende bud: kr 53

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-56

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STASJONSSIDA (Ref#: 11772 , Kilde: KulturNav)

STASJONSSIDA postkontor C (2200 Kongsvinger), i Kongsvinger komm., Hedmark fylke, under Kongsvinger postområde, ble opprettet den 1.11.1977. Sirk. 30, 27.10.1977.

Postkontoret C fikk fra 1.4.1979 status av postkontor B. Sirk. 7, 21.2.1979.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under STASJONSSIDA postkontor tildelt postnr 2203 KONGSVINGER (postboksnr 501--600), postnr 2204 KONGSVINGER (postboksnr 601--780) og postnr 2205 KONGSVINGER (postboksnr 781--899).
Postboksnr til postterminalen ble fra samme tidspunkt 2206 KONGSVINGER.

(2200 Kongsvinger)
Styrere/postmestere:
Else Marie Knashaug Bjørneby 1.11.1977 (f. 1950).
Førstepostfullm. Jan Arne Svendsen 1.11.1979 (f. 1940).
Postmester Odd Hallgeir Sletten 1.12.1993.
Postmester Terje Stenberg 1.10.1996 (f. 1953).

---------