NK 897 – NESNA

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-57

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NESNA (Ref#: 8402 , Kilde: KulturNav)

NESNA - se Nytt NÆSNE

---------

NÆSNE (Ref#: 9114 , Kilde: KulturNav)

Nytt NÆSNE poståpneri ble opprettet ved Kgl.res. 20.1.1887 med virksomhet fra 1.7.1887 med 3 ganger ukentlig båtpost til og fra Vigholmen poståpneri.
Poståpneriet lå i Næsne herred, Nordre Helgeland fogderi, under Bodø postkontor. Sirk. 17, 6.7.1887.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet NESNE, som fra 15.2.1908 ble endret til NESNA. Sirk. 6, 13.2.1908.

Poståpneriet ble fra 1.7.1910 lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Poståpneriet ble ved etablering av nye poststedsgrupper omgjort fra 1.11.1973 til postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fikk fra 1.5.1979 status av postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 8700 NESNA tildelt postnr 8701.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble antakelig levert ved opprettelsen i 1887.

(8700)
Poståpnere/postmestere/styrere:
Handelsm. Jak. Fr. Zahl 1.7.1887.
Thv. Zahl 1.4.1893 (f. 1865).
Ingvald Seljelid 16.1.1936 (f. 1899). Var syk i et år fra 4.5.1940, hadde tjenestefri uten lønn i tiden 5.4.1941--1.9.1944, da han sluttet.
Poståpneriet ble under fraværet styrt av Johannes Knudsen, likeledes under ledighet i perioden 1.9.1944--1.9.1945.
Ingvald Seljelid igjen tilsatt fra 1.9.1945 (f. 1899, død 10.10.1947).
Harald Bryggmann Mørch, midlertidig fra 11.10.1947, fast 1.7.1948, sluttet 6.3.1951 (f. 1924).
Poståpneren på Træna, Reidar Bergersen, utførte tjenesten midlertidig under ledigheten fra 7.3.1951. Under hans sykdom styrt av kontorvikaren Reidun N. Stortjønnli.
Reidun N. Stortjønnli tilsatt fra 1.12.1951 (f. 1929). Under hennes tjenestefri i tiden 16.10.1955--15.1.1956 ble stedet styrt av reservepoståpner Bjerkelo.
Reidun Stortjønnli (Warholm) ble postmester 1.11.1973.
Postfullm. Bjørgun Elen Huskebakk 1.1.1980 (f. 1943).

De første årlige poståpnerlønninger:

1887 1890 1895 1901 1907 1912 1913 1914 1917
Kr 70 150 300 350 450 550 600 650 800

---------