NK 888 – KÅRHAMN

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-115

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KÅRHAMN (Ref#: 6607 , Kilde: KulturNav)

KÅRHAMN - se KAARHAVN

---------

KAARHAVN (Ref#: 5591 , Kilde: KulturNav)

KAARHAVN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Kaarhavn, i Hammerfest herred og fogderi, under Hammerfest postkontor, ble underholdt fra 1.10.1898. Sirk. 34, 29.9.1898.Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet KÅRHAVN.Navnet ble fra 1.10.1921 endret til KÅRHAMN. Sirk. 53, 23.9.1921.Poststedet var grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944 og igjen i virksomhet våren 1946. Sirk. 7, 7.3.1946.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41. 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.(9657)

Poståpnere/styrere:

Handelsm. Alf Hofseth 1.10.1898 (f.1874).

Telefonbest. Hans Evjen 15.12.1932 (f.1886).

Georg Olsen midlertidig fra 1.7.1952.

Anton Johannes Antonsen 1.10.1952 (f.1922).

Overtatt av Hjelmen Fiskarsamvirkelag 1.1.1956.Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1902, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1907 kr 150,-, fra 1912 kr 250,-, fra 1915 kr 350,- og fra 1917 kr 500,-.

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------