NK 879 – VALEVÅG

Vinnende bud: kr 60

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-145

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VALEVÅG (Ref#: 13722 , Kilde: KulturNav)

VALEVÅG - se VALESTRAND

---------

VALESTRAND (Ref#: 13719 , Kilde: KulturNav)

VALESTRAND poståpneri, i annex til Stordøen prestegjeld, Søndhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt under vårsildfisketiden fra 1864. Sirk. 30, 20.12.1863.

Poståpneriet fikk fra 1.4.1873 virksomhet i hele året. Sirk. 5, 10.3.1873.

Ble fra 1.1.1890 lagt under Haugesund posteksp. Sirk. 32, 13.12.1889.

Navnet ble fra 1.1.1891 endret til VALEVAAG. Sirk. 41, 12.12.1890.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet VALEVÅG.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5534 VALEVÅG ble lagt ned fra 1.6.1997. Ingen endring i postadressen ved nedleggelsen. Sirk. 12, 15.5.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk VALEVÅG nytt postnr 5554.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske Filatelistika" levert først i 1882.

(5534 / 5554)
Poståpnere/styrere:
Landh. P. G. Thime fra 1.1.(?) 1864.
Skolelærer Mathias Larsen Økland 1.4.1873.
Landh. Johannes Sjursen Ringøen 1.4.1874.
Landh. Thomas Angel Brown 16.5.1899.
Ds.eksp. Johan Eriksen 26.5.1913 (f. 1865).
Ds.eksp. Erling Eriksen 1.3.1936 (f. 1909).
Poststyrer Syvert Staupe 1.4.1980 (f. 1927).

Årlig poståpnerlønn under fisketiden ble for hvert år bestemt av Dept.

1873 1876 1895 1903 1908 1914 1917
Spd. 12 24
Kr 140 200 400 450 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------