NK 879 – SILSAND

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #191-44

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SILSAND (Ref#: 10839 , Kilde: KulturNav)

SILSAND poståpneri, i Lenvik herred, Troms fylke, under Finnsnes postkontor, ble opprettet den 1.1.1954. Sirk. 36, 19.12.1953.
Stedet hadde brevhus en kort periode i 1932, med navnet Silsand i Senja.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Status ble fra 1.5.1986 endret til postkontor B. Sirk. 14, 17.4.1986.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SILSAND nytt postnr 9303. Fra samme tid fikk postboksadressatene under postkontoret 9303 SILSAND beholde det tidligere postnr 9370.

(9370 / 9303)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Trygve Stefanussen 1.1.1954, fast 1.6.1956 (f. 1934).
Postmester Tor Atle Aune vikar fra 1.3.1980 (f. 1951).
Trygve Stefanussen 1.5.1986 (f. 1934).
Postmester (vikar) Marita Thomassen fra 1.7.1993.

---------