NK 878 – DREGGEN

Vinnende bud: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #994-57

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

DREGGEN (Ref#: 1839 , Kilde: KulturNav)

DREGGEN - se BERGEN-DREGGEN

---------

BERGEN-DREGGEN (Ref#: 682 , Kilde: KulturNav)

5015 BERGEN-DREGGEN underpostkontor, i Bergen komm., Hordaland fylke, under Bergen postkontor, ble opprettet den 1.10.1972. Sirk. 37, 17.10.1972.

Underpostkontoret fikk ved etablering av nye poststedsgrupper status av postkontor fra 1.1.1974. Sirk. 1, 19.1.1974.

Navn og status ble fra 1.11.1974 endret til DREGGEN postkontor B. Sirk. 30, 9.9.1974.

Postkontoret fikk tildelt datostempel av 1-rings type 22 mm ved opprettelsen.

Postnr 5015 ble fra 1.4.1987 endret til postadr: 5023 Bergen. (4.trafikk-kontor, 26.11.1986).

(5015 / 5023)
Poststyrere/postmestere:
Kirsten Ingeborg Haugland 1.10.1972 (f. 1922).
Førstepostfullm. Sidsel Totland vikar fra 1.5.1987 (f. 1942).
Postmester (vikar) Jan Fjeldsbø fra 1.8.1995.
Poststyrer (deltidsstilling) Vibeke Aaberg fra 1.6.1998.
Poststyrer (deltidsstilling) Marit Bjørkhaug fra 1.1.2000.

---------