NK 862 – EIDET

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #171-132

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

EIDET (Ref#: 1998 , Kilde: KulturNav)

EIDET - se EIDET I MALSNES

---------

EIDET I MALNES (Ref#: 2000 , Kilde: KulturNav)

EIDET I MALNES poståpneri, i Malnes sogn til Bø herred, Lofoten og Vesteraalen fogderi, under Svolvær postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 23.1.1893, med virksomhet fra 1.7.1893 for den post som kunne befordres til/fra stedet med postbefordreren mellom Bø i Vesteraalen og Hovden poståpnerier, og i den tid av året som biposten ikke kan underholdes, med 1 gang ukentlig bipost mellom poståpneriet og dampskipsanløpsstedet Skaarvaag om Strømsjøen poståpneri. Sirk. 19, 15.7.1893.

Navnet ble fra 1.1.1916 endret til EIDET I VESTERAALEN. Sirk. 59, 28.12.1915.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet EIDET I VESTERÅLEN.

Poståpneriet ble fra 1.4.1955 lagt under Stokmarknes postkontor. Sirk. 5, 21.2.1955.

Fra 1.5.1971 lagt under Sortland postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.11.1975 endret til bare EIDET. Sirk. 36, 29.9.1975.

Postkontoret 8476 EIDET ble lagt ned fra 6.1.1998. Ny adresse: 8475 STRAUMSJØEN. Sirk. 32, 17.12.1997.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8476)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Thomas Johannesen 1.7.1893. Under tjenestefri i to år fra 1.10.1900 med Lars Lockert som midlertidigstyrer.
Handelsm. Lars Lockert 30.10.1902 (f. 1877).
Ds.eksp. Paul Nordal Lockert 1.1.1948 (f. 1907, død 22.12.1955).
Ds.eksp. Rolf Lockert midlertidig fra 22.12.1955, kst. 1.8.1956, fast 1.6.1957 (f. 1936).
Poststyrer Randi Synnøve Larsen 1.11.1989 (f. 1959).
Poststyrer (vikar) Bjørg Dreyer fra 1.2.1997.

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1899 kr 200,-, fra 1909 kr 300,-, fra 1914 kr 350,-, fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------