NK 841 – ASKVOLL

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #170-14

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ASKVOLL (Ref#: 374 , Kilde: KulturNav)

ASKVOLL - se ASKEVOLD

---------

ASKEVOLD (Ref#: 364 , Kilde: KulturNav)

ASKEVOLD poståpneri ble opprettet ved Kgl.res. 2.5.1856 med virksomhet fra 15.10.1856. Poståpneriet lå i Askevold prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postkontor. Sirk. 7, 8.10.1856.

Poståpneriet ble trolig lagt til stedet der det tidligere Saudesund poståpneri (opprettet 1853) lå og som ikke er nevnt i portotabeller eller fortegnelser etter 1855.

Pr 1.1.1863 lå Askevold poståpneri på Askevold prestegård.

Fra portotabellen 1889 er navnet endret til ASKVOLD.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til ASKVOLL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 15.1.1928 ble poståpneriet lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12. 1927.

Fra 1.10.1929 tilbakeført under Florø postkontor. Sirk. 39, 20.9. 1929.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fikk poståpneriet fra 1.11.1973 benevnelsen underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og ble fra 1.11.1974 gitt status av postkontor B, Sirk. 44, 8.11.1974.

Status ble omgjort til postkontor C fra 1.5.1979. Sirk. 18, 8.5.1979.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressene under 6980 ASKVOLL nytt postnr 6988.

Poståpneriets første stempel var et 3-rings kassasjonsstempel nr.16 (nyttet fra ca.1856).

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt 20.1.1859.

(6980)
Poståpnere/styrere:
Henrik Paasche 15.10.1856.
Kirkesanger Anders Olsen Høvig 1.1.1863 (f. 1826).
Enke Marie Høvig 15.2.1904 (f. 1867).
Anna Margit Høvik 12.4.1933 (f. 1894).
Poståpner Peder Sørensen 1.2.1960 (f. 1920).
Postkass. Arvid Løset 1.12.1979 (f. 1950).

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1856 1869 1888 1893 1901 1909 1913 1914 1917
Spd. 36 44
Kr 240 400 450 600 650 700 900

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------