NK 837 – ØYSTESE

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #189-186

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ØYSTESE (Ref#: 14906 , Kilde: KulturNav)

ØYSTESE - se VIGØER PRESTEGAARD

---------

VIGØER PRESTEGAARD (Ref#: 14184 , Kilde: KulturNav)

VIGØER PRESTEGAARD poståpneri, på Lundanes i Østensø (nå: Øystese), i Vigør prestegjeld, Søndhordland og Hardanger (senere Hardanger og Voss) fogderier, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 7.5.1857, med virksomhet fra 1.12.1857. Sirk. 8, 17.10.1857.

Navnet ble fra 1.10.1875 endret til ØSTENSØ. Sirk. 22, 1.9.1875.
Samtidig fikk det tidligere Noreimssundet poståpneriet navnet Vikør.

Fra poststedsfortegnelsen 1890 er navnet skrevet ØISTESØ.

Fra 1.1.1915 ble navnet endret til ØYSTESE. Sirk. 66, 22.12.1914.

Poståpneriet ble fra 1.2.1958 lagt under Norheimsund postkontor. Sirk. 31, 19.11.1957.

Fra 1.4.1973 lagt under Voss postområde. Sirk. 41, 13.11.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fikk fra 1.1.1977 status av postkontor B. Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 5610 ØYSTESE tildelt postnr 5604.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 368 (ca 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 5.3.1859 av 1-rings vanlig type med stenskrift bokstaver.

(5610)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Lensm. G. Skaar 1.12.1857.
Ole J. Østensø (?) (?) (?)
David Olsen Opheim fra 1.4.1861. Han er også notert fra 1.10.1975 med hans enke kst. fra 1891.
Handelsm. Lars M. Kallestad 15.12.1891 (f. 1850).
Severin Guttormsen Alsaker 1.11.1921 (f. 1880).
Ass. Margit Bakke (Haugen) midlertidig fra 25.4.1950, fast 1.10.1950 (f. 1917).
Poståpner Anders Aarsand 16.11.1955 (f. 1923).
Poststyrer Bjørg Flatabø 1.12.1994.
Postmester (vikar) Trygve Galdal fra 1.6.1993.
Postmester Hans Arne Børsheim 1.9.1994.
Poststyrer Gunn-Reidun Fjelde 1.9.1997.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1857 16 Spd., i 1872 36 Spd., i 1891 kr 300,-, i 1905 kr 500,-, i 1908 kr 700,-, i 1913 kr 750,-, i 1914 kr 850,- og fra 1917 kr 1.000,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------