NK 835 – BØ I VESTERÅLEN

Vinnende bud: kr 27

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-143

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BØ I VESTERÅLEN (Ref#: 1479 , Kilde: KulturNav)

BØ I VESTERÅLEN - se BØE I VESTERAALEN

---------

BØE I VESTERAALEN (Ref#: 1487 , Kilde: KulturNav)

BØE I VESTERAALEN poståpneri, i Bøe prestegjeld, Lofoten og Vesteraalen fogderier, under Nordland postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 28.6.1842, der det for Statskassens regning opprettes biposter i Helgeland og Lofoten og Vesteraalens fogderier, samt at det skal ansettes 7 poståpnere (bl.a. i Bøe i Vesteraalen).

Ved Sirkulære fra Finans-, Handels- og Told-Deptet av 21.4.1843 var de nevnte bipopster igangsatt i april 1843.

I perioden 1843--1855 er navnet blitt endret til BØ I VESTERAALEN. Jfr poststedsfortegnelsene i de to nevnte årene.

Poståpneriet ble trolig fra 1.1.1858 lagt under Lofoten posteksp. og fra 1.10.1862 igjen lagt under Nordland postkontor (Namsos fra 1866).

Fra 1.7.1884 ble poståpneriet flyttet til gården Skagen (Skogen?) og ble fra 15.7.1884 lagt under Svolvær posteksp. Sirk. 12, 12.7.1884.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet BØE I VESTERÅLEN.

Fra 1.4.1955 lagt under Stokmarknes postkontor. Sirk. 5, 21.2.1955.

Fra 1.5.1971 lagt under Sortland postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B, Sirk. 19, 19.6.1974.

Status ble fra 1.5.1979 omgjort til postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 8470 BØ I VESTERÅLEN tildelt postnr 8469.

Ifølge "Håndbok over Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet først 3-rings kassasjonsstempel nr 39 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver den 6.1.1859.

(8470)
Poståpnere/mestere/styrere:
Det finnes ikke noteringer om de første poståpnere, men trolig var dette prestene på stedet.
Kirkesanger Larsen nevnes som poståpner 1860.
Handelsm. og ds.eksp. Lauritz Elias Krum 1.4.1867.
Frk. Thrina Krum 7.3.1896.
Ds.eksp. Ludvig Lamark 1.1.1902 (f. 1863).
Ds.eksp. Peder Lamark 1.12.1933 (f. 1905).
Sekr. II Svein Arne Fossbakken 1.8.1975 (f. 1950).
Postkass. Per Harald Lamark 1.11.1980 (f. 1936).
Poststyrer Inger Bang fra 1.6.1994.

Poståpneren hadde antakelig først ingen direkte lønn, men gebyrer og en begrenset portofrihet for egne brev.

De først kjente årlige lønninger var:

1860 1875 1887 1900 1905 1915 1917
Spd. 16 40
Kr 280 480 700 900 1200

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

BØ I VESTERÅLEN (Ref#: 1480 , Kilde: KulturNav)

BØ I VESTERÅLEN - se BØE I VESTERAALEN

---------