NK 832 – NORDLAND SENTRALSYKEHUS

Vinnende bud: kr 60

BODØ

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

BODØ
Frimerkeauksjon #194-202

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORDLAND SENTRALSYKEHUS (Ref#: 8666 , Kilde: KulturNav)

NORDLAND SENTRALSYKEHUS (8000 Bodø) var tidligere postfilial og lå i Bodø komm., Nordland fylke, under Bodø postområde.

Ble fra 1.12.1974 omgjort til underpostkontor. Sirk. 42, 27.11.1974.

Underpostkontoret fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ble fra 1.4.1987 tildelt postnr 8017 BODØ. Sirk. 7, 10.2.1987.

Navnet ble fra 1.10.1988 endret til NORDLAND SENTRALSYKEHUS-BODØ. Sirk. 26, 5.8.1988.

Postkontoret NORDLAND SENTRALSYKEHUS-BODØ, 8017 BODØ ble lagt ned fra 1.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 4, 7.2.1997.

Etter denne offisielle nedleggingsdato har NORDLAND SENTRALSYKEHUS-BODØ, 8017 BODØ fortsatt som ekspedisjonssted på sykehuset (ekspedisjonsform = utlagt luke) der sykehuset står for all drift. (Opplyst fra adm. ved Bodø postsenter, 29.5.2001.)
(8017)
Poststyrere:
(?) (?) (?)
(?) (?) (?) 1.12.1974.
Posteksp. Eva Oddveig Tetlie 1.3.1977.
Postkass.V Torun Ragnhild Dverseth 1.10.1978 (f.1953).
Posteksp.D Sidsel Kristiansen 1.10.1982 (f.1946).
Anne Marie Rødland Lindseth fra 1.9.1993 (?)
Evy L. Johannessen fra 1.4.1993.

---------