NK 814 – BJERKREIM

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-190

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BJERKREIM (Ref#: 840 , Kilde: KulturNav)

BJERKREIM - se BIRKREM

---------

BIRKREM (Ref#: 812 , Kilde: KulturNav)

BIRKREM poståpneri, i Helleland prestegjeld, Jæderen og Dalane fogderi, under Stavanger postdistrikt, ble opprettet ved Kgl.res. 22.12.1858, med virksomhet på lensmannsgården fra 15.7.1859. Sirk. 18, 17.9.1859.Navnet ble ca 1890 endret til BJERKREIM.Poståpneriet ble fra 1.7.1891 lagt under Egersund postdistrikt. Sirk. 9, 7.4.1891.Fra 1.1.1973 lagt under Sandnes postdistrikt. Sirk. 38, 30.10.1972.Ved etablering av nye poststedsgrupper fikk poståpneriet fra 1.11.1973 benevnelsen underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel av 2-rings vanlig type først levert poststedet i 1886.Postkontoret 4387 BJERKREIM ble lagt ned fra 1.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 2, 29.1.1997.(4387)

Poståpnere/styrere:

Lensmann Tollefsen 15.7.1859.

Kirkesanger Skulle Torstensen 1.8.1865.

Gårdbr. Tønnes Birkrem 25.6.1886.

Kirkesanger Gitle A. Birkrem 18.11.1913 (f. 1860).

Bertha Birkrem 15.1.1921 (f. 1899).

Gjertrud Hårberg kst. 1966 (f. 1920).

Postkass. Randi Aske 1.12.1987 (f. 1953).De første kjente årlige poståpnerlønninger:1859 1877 1895 1902 1910 1914 1917

Spd 12

Kr 80 150 200 350 400 600Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

BIRKREM (Ref#: 813 , Kilde: KulturNav)

BIRKREM er i posthistorien benevnt som postgård mellom Egersund og Stavanger i 1701.

---------