NK 810 – BIRI

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #194-184

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BIRI (Ref#: 790 , Kilde: KulturNav)

BIRI - se BIRID

---------

BIRID (Ref#: 791 , Kilde: KulturNav)

BIRID poståpneri, i Birid prestegjeld, Thoten fogderi, under Christiania postkontor, på gården Undset, ble opprettet ved Kgl.res. 30.9.1823, med bipost mellom Land og Faaberg. (Regj. -og Dept. skriv av 6.1.1824.)I portotabell 1833 er navnet skrevet BIRI, fra 1848 igjen BIRID og ca 1889 tilbake til BIRI.Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Gjøvik postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.Omgjort til postkontor B fra 1.7.1990. Sirk. 13, 19.4.1990.Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret 2820 BIRI nytt postnr 2836. Fra samme dato fikk postboksadressatene under 2836 BIRI tildelt postnr 2832.Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 27 og fikk tilsendt 2-rings datostempel med stenskrift bokstaver i 1859.(2820 / 2836)

Poståpnere/styrere:

De første poståpnere er ukjente.

En timeseddel 1834/35 er attestert av Mads Olsen som muligens var poståpner da.

Gårdbr. Larsen, kst. i 1862.

Ds.eksp. Anstein Ejlertsen 1.6.1862.

Gårdbr. Peter Gulbrandsen i 1882 (f. 1828, død 1911). (På gården Petersborg.)

Pål Bul midlertidig kst. 1911, fast 12.9.1911 (f. 1878), under sykdom fra 1.8.1920 med stedfortreder Ole Kronborg.

J. Hemmingsen 1.8.1922.

Aasmunda Borghild Hemmingsen (Johansen) 1.10.1940 (f. 1891).

Gyda Hemmingsen midlertidig fra 29.8.1956.

Poståpner Erling Eggen 1.10.1957 (f. 1911).

Poståpner Minda Haakenstad 1.1.1970 (f. 1921).

Postkass. Vera Bente Hovdsveen vikar fra 1.3.1986 (f. 1951).

Knut Arne Steinstad 1.11.1986 (f. 1942).

Postmester Jan Kåre Aldal 15.8.1995.

Postmester Jan Kåre Aldal 1.5.1998.De første kjente årlige poståpnerlønninger:1854 1876 1888 1893 1903 1907 1911 1914 1917

Spd 60 100

Kr 440 500 600 750 800 850 1100Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.BIRISTRAND - se BIRISTRANDENBIRISTRANDEN poståpneri i Biri herred, Thoten fogderi under Gjøvig postktr. ble oppr. v/Kgl.res. 7.1. og 11.6.1888 med 2 ganger ukentlig bipost v/gående bud til/fra Biri poståpneri, i den tid av året da det befordres post med dampskip på Mjøsen fra 1.7.1888. Sirk. 16.25.6.1888.Poståpneriet ble lagt ned 1.1.1894. I steden ble det oppr. 3 ganger ukentlig landpostbudrute fra Biri poståpneri- om Biri glassverk, Gryte, Huskelhus, Ekkerbakken og Øveraasen til Bjørnstad meieri og derfra om Hellerud, og den samme rute tilbake, untatt om Øveraasen, til Biri på. Sirk. 38.22.12.1893.Datostempel av vanlig 2-rings type ble levert i 1888.Poståpner

Gårdbr. Johannes Andreassen Hellerud 1.7.1888.Den årlige poståpnerlønnen var fra 1888 kr 50,-.

---------