NK 79 – MALANGEN

Vinnende bud: kr 310

Uvanlig stempel. Grad 6. Rudt hj. Oppe til venstre.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6. Rudt hj. Oppe til venstre.
Frimerkeauksjon #187-17

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MALANGEN (Ref#: 7599 , Kilde: KulturNav)

MALANGEN poståpneri, i annex til Balsfjord prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1871 med ukentlig bipostrute mellom Maalsnes, Malangen og Balsfjorden poståpnerier. Den tidligere 14-daglige biposten mellom Tromsø og Balsfjorden ble samtidig lagt ned. Sirk. 14, 27.6.1871.

Navnet ble fra 1.7.1903 endret til MESTERVIK. Sirk. 27, 29.6.1903.

Fra 1.8.1960 endret til MESTERVIKA. (Protokoll.)

Fra 1.1.1964 endret til MEISTERVIK. Sirk. 43, 9.12.1963.

Postkontoret 9055 MEISTERVIK ble nedlagt fra 1.4.1998. For postkundene ble det ikke noen endring i selve postadressen etter at postkontoret ble nedlagt. Sirk. 6, 20.3.1998.

Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker i indre ring ble tilsendt poststedet den 14.6.1881.

(9055)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Hans Olsen 1.7.1871.
Handeslm. K. A. Johannessen 1.1.1878 (f.1854).
Telefonbest. Anna Hemmingsen 1.7.1927 (f.1879).
Petra Hemmingsen (Rødvei) midlertidig fra 1.1.1945, fast 15.11.1945 (f.1917).
Poststyrer Asbjørn Andreas Eriksen 1.9.1984 (f.1932).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1878. Årlig lønn deretter:

1878 1888 1897 1901 1908 1912 1913 1914 1917
Kr 78 60 100 150 200 250 300 350 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------