NK 79 – LYSTER

Vinnende bud: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #994-35

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LYSTER (Ref#: 7466 , Kilde: KulturNav)

LYSTER poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Døsen, i Sogn fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 12.1.1841, og kom trolig i virksomhet fra febr/mars 1841 (portokart er utsendt 27.2.1841).

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Navnet ble fra 1.7.1918 endret til LUSTER. Sirk. 31, 25.6.1918.

Fra 15.1.1928 ble poståpneriet igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen under Lærdal postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.3.1959 lagt under Sogndal i Sogn postkontor. Sirk. 5, 18.2.1959.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk senere status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret LUSTER nytt postnr 6872.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 191 (ca 1855/56) og fikk tilsendt dotostempel den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5830 / 6872)
Poståpnere/styrere:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
Kirkesanger Hetlesæter 1.5.1854.
Johan Angel kst. 19.8.1856, fast 27.8.1856.
Landh. Hans Bull Døsen notert i 1870. (På ds.anl.stedet Døsen).
Handelsbest. Egil Døsen 1.7.1919 (f. 1890).
Jensine Døsen midlertidig fra 9.6.1950, fast 1.2.1951 (f. 1923).
Poståpner Gunnar Jacobsen Bolstad 1.10.1958 (f. 1923).
Jon Galde vikar fra 1.1.1989, fast 1.10.1989.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1841 1854 1869 1874 1879 1886 1895 1904 1905 1909 1917
Spd. 4 20 30 40
Kr 200 240 400 450 600 700 850

---------