NK 79 – BYREMO

Vinnende bud: kr 60

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #170-57

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BYREMO (Ref#: 1434 , Kilde: KulturNav)

BYREMO poståpneri, på gården med samme navn, i Bjelland og Grindum herred, Mandal fogderi, under Mandal postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 7.12.1889 og 29.1.1890 med virksomhet fra 1.7.1890 og med ukentlig bipost ved gående bud til/fra Bjelland poståpneri. Sirk. 20, 25.6.1890.

Poståpneriet ble fra 1.10.1972 lagt under Kristiansand S postområde. Sirk. 33, 18.9.1972.

Ved etabering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved oppr.

(4529)
Poståpnere/styrere:
Simon Abrahamsen Byremo 1.7.1890.
Lars Thorsen Byremo ca 1894.
Tobias Thorsen Aagedal 1.4.1900.
Sersj. Lars O. Haartveit 2.9.1904 (f.1876).
Sigurd L. Haartveit midlt. 12.5.1945, fast 1.6.1947 (f.1910).
Anna Haartveit vikar 22.2.1967.
John Torfinn Haartveit kst. 1.8.1967 (f.1948).

De første årlige poståpnerlønninger:

1890 1898 1902 1911 1912 1914 1917
Kr 30 100 150 250 300 350 500

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------