NK 79 – BRÆNDAASEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-63

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BRÆNDAASEN (Ref#: 1317 , Kilde: KulturNav)

BRÆNDAASEN poståpneri, i Søgne herred, Mandal fogderi, under Christianssand postkontor, ble midlertidig underholdt fra 1.10.1884. Sirk. 15, 15.9.1884.Ved Kgl.res. 22.12.1884 ble bestemt at poståpneriet fortsatt skulle underholdes. Sirk. 15, 27.6.1885.Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet BRENNAASEN.Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet BRENNÅSEN.Postkontoret 4647 BRENNÅSEN i Kristiansand S. postområde ble nedlagt fra 1.3.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 5, 20.2.1996.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved oppr. i 1884.(4647)

Poståpnere/styrere:

Gårdbr. Morten Jensen 1.10.1884.

Anders Røsseland 25.6.1886 (flyttet til gården Rosseland).

Morten Jensen 1.7.1888 (flyttet til Brændaasen).

Severine Jensen 1.4.1903.

Bendik Skaar, midlt. 1905.

Anna Olsen midlt. 1.10.1907.

Bendik Skaar 15.4.1908.

Knut Knudsen 1.6.1927 (f. 1864).

Torine Skaar (Lausland) 1.7.1927 (f. 1908).

P.kass Just Isak Myhre 1.10.1978 (f. 1948).

P.eksp. Svein Kåre Hovlandsdal 1.11.1981 (f. 1954).

P.kass. Signe Røland Gåsland 15.7.1982 (f. 1959).

Res.posteksp. Kari Finsådal vikar 1.8.1984 (f. 1963).

Poststyrer Agnes Cederberg 1.7.1988 (f. 1927).

Poststyrer Anne Borghild Sørbø vikar 1.9.1990 (f. 1959).

Poststyrer (vikar) Anne Borghild Sørbø fra 1.3.1994.De først kjente årlige poståpnerlønninger:1884 1.7.1885 1889 1895 1909 1914 1917

Kr ulønnet 60 100 150 300 350 500Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------