NK 79 – BADDEREN

Vinnende bud: kr 24

Nedlagt 1981

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1981
Frimerkeauksjon #192-22

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BADDEREN (Ref#: 508 , Kilde: KulturNav)

BADDEREN poståpneri, i Kvænangen annex til Skjervø prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postdistrikt, ble opprettet ved Kgl.res. av 16.2.1867, og inntil videre underholdt fra 1.12.1867 på dampskipsanløpsstedet Badderen for dampskipet "Tromsø". Sirk. 25, 29.11.1867.

Poståpneriet lå i 1888 på dampskipsanløpsstedet Strømsnæs, deretter igjen en tid på Badderen, men flyttet i 1894 tilbake til Strømsnæs.

Navnet ble fra 1.9.1895 endret til SØRSTRØMMEN. Sirk. 23, 13.8.1895.
-- NB: Nytt Badderen poståpneri ble opprettet senere.

Fra 1908 ble navnet endret til SØRSTRAUMEN. Sirk 27, 20.5.1908.

Grunnet krigshandlingene og evakuering var poståpneriet en tid fra 1944 ute av virksomhet, men gjenopprettet i 1945. Sirk. 24, 7.9.1945.

Postkontoret 9092 SØRSTRAUMEN ble lagt ned fra 1.9.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 15, 13.8.1998.

Poståpneriet fikk ifølge "Filatelistika" tildelt datostempel av 1-rings type med antikva eller stenskrift bokstaver i 1877/78.

(9092)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. With 1.12.1867.
Handelsm. Christoffer Lockert 1881.
Handelsm. Henrik Rasch 1.5.1894.
Hagbart Leinann 1.6.1897. A. Erlandsen 3 mndr fra 21.6.1897.
Handelsbetj. J. Garden 21.6.1899.
Handelsm. Peder Olsen 1.4.1901 (f. 1861).
Forpakter O. Karlsen fra desember 1902.
Telefonhjelpebetj. Peder R. Olsen kst. 1.5.1928 (f. 1903). Evakuerte høsten 1944 til Halse i Helgeland.
Stasj.holder Gerd Olsen midlertidig fra 1.1.1957, kst. 1.6.1957, fast 1.3.1959 (f. 1933).
Stasj.holder Olav Olsen kst. 1.12.1962 (f. 1938).

Den første kjente årlige lønn var i 1876 12 Spd., deretter:

1889 1903 1912 1913
Kr 80 150 200 250

Fra 1.7.1917 ble også gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

BADDEREN (Ref#: 9043 , Kilde: KulturNav)

Nytt BADDEREN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet med samme navn, i Kvænangen herred, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postdistrikt, ble inntil videre underholdt fra 1.4.1896. Sirk. 8, 19.3.1896.

Grunnet krigshandlingene og evakuering var poståpneriet en tid fra 1944 ute av virksomhet, men gjenopprettet 1945. Sirk 24, 7.9.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt underpostkontor fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

9095 BADDEREN postkontor C, som har vært midlertidig nedlagt en tid, ble lagt ned permanent fra 1.3.1981. Ny postadresse: 9092 SØRSTRAUMEN. Sirk. 14, 13.4.1981.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble først tilsendt i 1896.

(9095)
Poståpnere/styrere:
Forstander M. Mørkedal 1.4.1896.
Fru Kirsti Mørkedal 1.2.1900.
Disponent Anders Andersen 1.10.1900.
Forpakter O. Karlsen 13.8.1902.
Stiger Petter Iversen 1.5.1903.
Materialforvalter Anton Paulsen 7.6.1905 (f. 1861).
Telefonhjelpebetj. Reidar Paulsen kst. 15.12.1927.
Øivind Storvik 1.11.1934 (f. 1901, død 29.1.1944).
Klara Marie Storvik midlertidig fra 29.1.1944 (f.1913). Evakuerte høsten 1944 til Øverbygd.
Gudrun Storvik midlertidig fra 1.8.1945, fast 1.9.1946 (f. 1919).
Margot Storvik Hurlen (gift Hurlen Bruteig) midlertidig fra 1.8.1951, fast 1.1.1952 (f. 1912). Sluttet 1.9.1979.
Vikarer fra 1.9.1979, til nedleggelse.

Den første kjente årlige lønnen var i 1899 kr 100,-, deretter:

1908 1913 1914 1917
Kr 200 250 300 400

Fra 1.7.1917 ble også gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------