NK 79 – AAGERØEN

Vinnende bud: kr 650

Nedlagt 1978 , Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1978 , Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #170-56

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

AAGERØEN (Ref#: 31 , Kilde: KulturNav)

AAGERØEN poståpneri, i Høvaag herred, Nedenes fogderi, under Lillesand postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 7.12.1889 og 29.1.1890, med virksomhet fra 1.7.1890 og med tre ganger ukentlig postforbindelse med dampskipene "Agder"og "Activ". Sirk. 20, 25.6.1890.

Navnet ble fra 3.8.1906 endret til AAKERØEN v/Sirk. 35, 3.8.1906.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅKERØEN.

Fra 1.10.1921 endret til ÅKERØYA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.10.1972 lagt under Kristiansand S. postområde. Sirk. 33, 18.9.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

4782 ÅKERØYA postkontor C, under Kristiansand S. postområde, ble midlertidig lagt ned fra 22.2.1978.
Endelig lagt ned fra 1.8.1978. Ny postadresse: 4780 BREKKESTØ. Sirk. 29, 8.8.1978.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4782)
Poståpnere/styrere:
Landh. Hans Elenius Hansen 1.7.1890.
Landh. O. Andersen 23.3.1903.
Fhv. skipsfører Ole Edvard Andersen 13.9.1910 (f. 1872).
Olaf Oddvin Andersen 1.5.1942 (f. 1919, død 24.1.1945).
Gladys Hansen midlertidig fra 25.1.1945, fast 1.2.1946 (f. 1921). Under tjestefri i tiden 1.10.1954--1.4.1956 med Ester Andersen (f. 1913) som egen vikar.
Ester Andersen tilsatt fra 1.5.1956 (f. 1913).

Årlig poståpnerlønn var i 1890 kr 100,-, 1895 kr 150,-, i 1907 kr 200,-, i 1912 kr 250,-, i 1913 kr 300,-, i 1914 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midl. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------