NK 787 – EIDSBYGDA

Vinnende bud: kr 23

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #170-17

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

EIDSBYGDA (Ref#: 2019 , Kilde: KulturNav)

EIDSBYGDA - se NORVIK I ROMSDALEN

---------

NORVIK I ROMSDALEN (Ref#: 8956 , Kilde: KulturNav)

NORVIK I ROMSDALEN poståpneri, i Eid herred, Romsdalen fogderi, under Molde postkontor, ble opprettet den 1.4.1889. Sirk. 5, 16.3.1889.

Navnet ble fra 1.1.1918 endret til EIDSBYGDEN. Sirk. 61, 21.12.1917.

Fra 1.10.1921 endret til EIDSBYGDA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble den 1.7.1956 flyttet til Frisvoll.

Ble fra 1.10.1961 lagt under Åndalsnes postkontor. Sirk. 23, 3.8.1961.

Fra 1.10.1971 igjen lagt under Molde postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6350 EIDSBYGDA, under Molde postområpde, ble lagt ned fra 1.10.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 19, 9.8.1996.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6350)
Poståpnere/styrere:
Ole Østby 1.4.1889.
Gårdbr. Ole Olsen Norvig 1.4.1890.
Agronom og ds.eksp. Ole Olsen Norvik 10.1.1910 (f. 1872).
Ola Olafsen Norvik 1.4.1938--31.7.1981 (f. 1914).
(?) (?) (?) 1.8.1981.

Poståpneren var ulønnet av Postverket til 1896, da den årlige lønnen ble kr 180,-. Deretter:

1902 1909 1912 1914 1917
Kr 200 250 300 350 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.


Postgangen:
I sSrk. 18, 29.7.1898 nevnes i rettelse til postgangen: "Fra Aalesund til Haram (Ostnes), Drønen, Fiksdal (Gjeldsten), Molde, Vestnes, Lereim (Nordvik), Vold, Veblungsnes, Aandalsnes (NES), og Isfjorden (Sten) sendes Post med Søndmør-Dampskib Søndag og Thorsdag, med Retur paafølgende Dage. Søndag(tur) og Mandag(retur) tillige til Vaastranden(Ræstadbugt)".

I Sirk. 32, 13.12.1898 står følgende:
"Mellom Molde, Vestnes, Lereim, Norvik i Romsdalen, Veblungsnes og Aandalsnes (Nes) sendes Post med Dampskibet "Rauma" når dette underholder denne Rute. Fra Lereim til Norvik i Romsdalen sendes Post Søndag og Thorsdag Efterm. Fra Norvik i Romsdalen til Lereim de samme Dages Efterm., samt derhos fra Norvik i Romsdalen til Lereim Mandag og Fredag Form. -- samtlige Gange til Korrespondance med Dampskibene "Geiranger" og "Romsdal" ved deres Anløp af Norvik".

---------

EIDSBYGDA (Ref#: 2020 , Kilde: KulturNav)

EIDSBYGDA (i Romsdal) - se NORVIK I ROMSDALEN

---------