NK 780 – RUBBESTADNESET

Vinnende bud: kr 25

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #189-197

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RUBBESTADNESET (Ref#: 10147 , Kilde: KulturNav)

RUBBESTADNESET poståpneri, på dampskipsanløpsstedet i Finnaas herred, Søndre Bergenshus amt, under Haugesund postkontor, ble underholdt fra 1.10.1912 i stedet for det tidligere brevhus, med bipostrute til Follerøen poståpneri. Sirk. 61, 28.9.1912.

Poståpneriet lå fra 1.1.1963 i Bømlo kommune. (Retting 3/N.P. 1962.)

Ble fra 1.5.1971 lagt under Stord postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5420 RUBBESTADNESET, under Haugesund postkontor, ble lagt ned fra 1.1.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 1, 17.1.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboks-adressatene under postkontoret 5420 RUBBESTADNESET tildelt postnr 5448.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5420)
Poståpnere/styrere:
Fabrikkeier Martines Haldorsen ble 1.10.1912 (f. 1858).
Frk. A. Kristensen notert 1928/29.
Rakel Haldorsen kst. 15.1.1929 (f. 1900).
Gerd Alvhild Frydenlund kst. 1.9.1965.
Bjørg Eva Teige kst. 1.6.1967 (f. 1933).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1915, da årlig lønn ble satt til kr 400,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

RUBBESTADNESET (Ref#: 10148 , Kilde: KulturNav)

RUBBESTADNESET brevhus, i Finnaas herred, Søndre Bergenshus amt, under Haugesund postkontor, ble opprettet den 1.1.1911.

Brevhuset RUBBESTADNESET ble lagt ned fra 1.10.1912 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 63.

Brevhusstyrer:
Fabrikkeier Martines Haldorsen 1.1.1911 (f. 1858).

---------