NK 77II – UNDRUMSDAL

Vinnende bud: kr 13

Nedlagt 1989

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1989
Frimerkeauksjon #189-107

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

UNDRUMSDAL (Ref#: 9157 , Kilde: KulturNav)

Nytt UNDRUMSDAL poståpneri - se VAALE

---------

VAALE (Ref#: 13664 , Kilde: KulturNav)

VAALE poståpneri, i Vaale prestegjeld, Jarlsberg fogderi, under Holmestrand postkontor, ble opprettet fra vinterpostens begynnelse i 1875 (1.10.1875), i hovedpostruten mellom Christiania og Christiansand S. I den tid av året da postbefordringen foregår med dampskip, ble det underholdt 2 ganger ukentlig bipost mellom Holmestrand og Vaale. Sirk. 23, 29.9.1875.Poståpneriets navn ble ca 1876 endret til UNDRUMSDAL. Sirk. 27, 4.12.1875.Poståpneriet UNDRUMSDAL ble lagt ned fra 1.7.1886. Sirk. 15, 6.7.1886.Det er ikke kjent om poståpneriet ble tildelt datostempel.Poståpnere:

Gårdbruker Christoffer Hansen Solerød 1.10.1875. (På skyss-stedet Solerød.)

Gårdbr. Ole Hansen Solerød 1.4.1883.Årlig poståpnerlønn i 1875 var 20 Speciedaler.

Nytt UNDRUMSDAL poståpneri, i Vaale herred, Jarlsberg fogderi, under Horten postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 29.12.1888 og 8.5.1889, med virksomhet fra 1.7.1889 og med to ganger ukentlig bipostrute ved gående bud til/fra Augedal (Adal) poståpneri. Sirk. 14, 20.6.1889.Poståpneriet ble fra 1.4.1954 lagt under Tønsberg postkontor. Sirk. 2, 6.2.1954.Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet heretter benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.3176 UNDRUMSDAL postkontor C, i Tønsberg postområde, ble lagt ned fra 1.5.1989. Ny postadresse: UNDRUMSDAL, 3178 VÅLE. Sirk. 14, 14.4.1989.Da ordningen med bruk av postnummer i Norge startet fra 18.3.1968, ble UNDRUMSDAL tildelt postnr 3116. Dette ble fra 1.4.1987 ble endret til postnr 3176. (4. trafikkontor, 26.11.1986.)Etter folkeavstemning høsten 2001 er Våle og Ramnes kommuner vedtatt slått sammen til den nye Re kommune fra 1.1.2002.Poståpneriet ble ved opprettelsen tildelt datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne.(3116 / 3176)

Poståpnere/styrere:

Kirkesanger Hans Olsen 1.7.1889.

Gårdbr. Julius Hansen Solerød kst. 14.11.1905, fast 28.12.1905.

Enke Josefine Hansen Solerød kst. inntil videre fra 13.11.1919, fast 1.2.1920 (f. 1871).

Emil Solerød 1.4.1937 (f. 1900).

Astrid Solerød midlertidig fra 9.5.1945.

Jens Oskar Næss midlertidig fra 1.7.1945, fast 1.7.1948 (f. 1906).

Vikarer fra 1.11.1976.

Posteksp. Marianne Bakken (engasjement) fra 1.9.1980 (f. 1960).

Posteksp. Turid Krüger 1.9.1981 (f. 1933).Årlig poståpnerlønn var i 1889 kr 50,-, fra 1898 kr 120,-, fra 1912 kr 150,-, fra 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 300,-.

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.NB: Se også nytt Vaale i Jarlsberg poståpneri.

---------

UNDRUMSDAL (Ref#: 13547 , Kilde: KulturNav)

UNDRUMSDAL - se VAALE

---------