NK 77II – TAFJORD

Vinnende bud: kr 15

Uvanlig stempel. Grad 7.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 7.
Frimerkeauksjon #187-24

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TAFJORD (Ref#: 12759 , Kilde: KulturNav)

TAFJORD poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Norddal prestegjeld, Søndmøre fogderi, under Aalesund postkontor, ble underholdt fra 15.8.1874. Sirk. 12, 27.8.1874.

Poståpneriet var ifølge en eldre poståpnerprotokoll lagt ned i tiden 1.-- 22.10.1879.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet endret til TAFJORDEN.

Fra 9.10.1907 igjen endret til TAFJORD v/Sirk. 59, 9.10.1907.

Poståpneriet ble fra 1.7.1957 lagt under Stranda postkontor. Sirk. 9, 18.3.1957.

Fra 1.10.1971 igjen lagt under Ålesund postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6213 TAFJORD ble nedlagt fra 1.10.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 13, 10.7.1998, og Sirk. 15, 13.8.1998.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1882 av 2-rings valig type.

(6213)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. og ds.eksp. Arne Larsen Tafjord 15.8.1874 (f. 1854).
Telefonstyrer og gårdbr. Lars Arnesen Tafjord 1.1.1927 (f. 1881).
Annbjørg Nilsine Tafjord 15.2.1945 (f. 1923).
Nils E. Muldal 15.10.1945 (f. 1915).
Asgeir Storås 1.9.1984 (f. 1952).
Astrid Grøvan Vikhagen 1.9.1986 (f. 1940).
Ingunn Ringset Lianes 1.12.1987.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1886 kr 48,-, i 1896 kr 80,-, i 1902 kr 150,- , i 1912 kr 200,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------