NK 77II – SVANØ

Vinnende bud: kr 71

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #178-63

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SVANØ (Ref#: 12331 , Kilde: KulturNav)

SVANØ - se KVALSTAD

---------

KVALSTAD (Ref#: 6403 , Kilde: KulturNav)

KVALSTAD poståpneri, i Svanø annex til Kinn prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 15.11.1870. Sirk. 25, 7.1.1870.

Navnet ble fra 1.1.1887 endret til SVANØ. Sirk. 27, 7.12.1886.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Navnet ble fra 1.4.1916 endret til SVANØBUGTEN. Sirk. 13, 27.3.1916.

Fra 1.10.1921 endret til SVANØYBUKT. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 15.1.1928 igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 15.1.1928 tilbake under Florø postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6965 SVANØYBUKT ble nedlagt fra 26.8.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 15, 13.8.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk SVANØYBUKT nytt postnr 6914.

Det første datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tilsendt først i 1888 med tekst Svanø av 2-rings vanlig type med åpen stjerne.

(6965 / 6914)
Poståpnere/styrere:
Ole Andersen Kvalstad 15.11.1870.
Gårdbr. og eksp. Henrik Olai Taraldsen Kvalstad 1.10.1871.
Gårdbr. O. H. Svanøe 1.1.1887.
Jens R. Svanøe 15.10.1888.
Anders Annaniassen Kvalstad 8.10.1892.
Sina Kvalstad 8.9.1916 (f. 1871).
Sigvart A. Kvalstad 1.10.1936 (f. 1897).
Arne Tveit tilsatt i 1967 med tjeneste flere steder (f. 1924).
Postst. deltidsstilling Rannveig Solheim fra 1.1.1994.

Årlig poståpnerlønn var i 1870 12 spd., i 1871 15 spd., i 1876 24 spd., i 1896 kr 96,-, i 1908 kr 150,-, senere s.år kr 250,- i 1914 kr 400,- + div. lønnstillegg til 1917 kr 550,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------