NK 77II – SØNDRE TRYSIL

Vinnende bud: kr 411

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-40

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SØNDRE TRYSIL (Ref#: 12587 , Kilde: KulturNav)

SØNDRE TRYSIL poståpneri, på "Pladsen", i Trysil herred, Søndre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 22.12.1884 og 13.7.1885, med virksomhet fra 1.1.1886 og med en ukentlig gående bipostrute mellom Søndre Trysil og Trysil poståpnerier. Sirk. 27, 30.11.1885.

Poståpneriet ble (umiddelbart) fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet SØNDRE TRYSSIL.

Fra 1.7.1891 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 9, 7.4.1891.

Fra 1.4.1918 ble navnet endret til PLASSEN I TRYSIL. Sirk. 13, 22.3.1918.

Fra 1.1.1955 er navnet endret til bare PLASSEN. (Protokoll.)

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976,

Postkontoret 2427 PLASSEN ble lagt ned fra 1.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 20, 7.8.1997.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1886.

(2427)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. og landh. Peder Olsen Pladsen 1.1.1886 (f. 1835).
Ragna Dale kst. 1.4.1908, fast 24.4.1908.
Frk. Kirsti Pladsen kst. 1.3.1912, fast 2.9.1912.
Frk. Berta Pladsen 5.9.1916 (f. 1896).
Marie (Lutnæs) Holt 5.5.1920 (f. 1901).
Målfrid Storjordet kst. 1.6.1967 (f. 1928).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1886 kr 30,-, i 1889 kr 60,-, i 1894 kr. 120,-, i 1902 kr. 160,-, i 1908 kr. 250,-, i 1912 kr. 350,- og fra 1914 kr. 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------