NK 77II – SKAALVÆR

Vinnende bud: kr 62

Nedlagt 1984

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1984
Frimerkeauksjon #194-164

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKAALVÆR (Ref#: 10927 , Kilde: KulturNav)

SKAALVÆR poståpneri, på handelsstedet, i Tjøtø herred, Søndre Helgeland fogderi, under Namsos postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 22.12.1883 og 16.7.1884, med virksomhet fra 15.8.1884 og med ukentlig bipostrute til/fra Tjøtø poståpneri. Sirk. 13, 11.8.1884.

Poståpneriet ble fra 1.7.1910 lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet SKÅLVÆR.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

8855 SKÅLVÆR postkontor C, under Sandnessjøen postkontor, ble lagt ned fra 1.5.1984. Ny postadresse: 8856 HESTØYSUND. Sirk. 13. 27.3.1984.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1884.

(8855)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. C. Røring 15.8.1884.
Enkefru Charlotte Hardine Røring 25.3.1886 (f. 1843).
Edvind Olaus Wiig kst. 1.10.1903, fast 4.11.1903.
Kjøpm. Henrik Jenssen 20.12.1912 (f. 1875).
Hans Jensen 1.12.1949.
Ds.eksp. Jim Ørjevatn 1.2.1963 (f. 1941).
Stasj.holder Einar Nilsen 1.10.1963 (f. 1913).

Årlig poståpnerlønn var i 1884 kr 20,-, i 1894 kr 200,-, i 1901 kr 350,-, i 1909 kr 450,-, i 1913 kr 500,-, i 1914 kr 550,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------