NK 77II – SEM

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:56
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-30

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SEM (Ref#: 10777 , Kilde: KulturNav)

SEM poståpneri, på jernbanestasjonen, i Sem prestegjeld, Jarlsberg fogderi, under Tønsberg postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.10.1882. Sirk. 16, 15.9.1882.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Status ble fra 1.1.1979 endret til postkontor B. Sirk. 4, 1.2.1979.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser i SEM beholde postnr 3170 og fikk i tillegg postnr 3171 SEM. Fra samme tid fikk postboksadressatene under postkontoret SEM tildelt postnr 3107 SEM.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(3170)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Stasj.mester Olaus Pedersen 1.10.1882 (f. 1842).
Stasj.mester C. Edvardsen 5.8.1910.
Torleif Madsen 1.9.1917 (f. 1878, død 7.4.1919).
Fhv. skipskapt. Nils Olaf Johannesen midlertidig kst. fra 7.4.1919.
Anna Sofie Larsen 1.7.1919.
Agnes Holt-Greaker 1.9.1926.
Aslaug Greaker (Raaen) 1.6.1936 (f. 1910).
Poståpner Dybvad Hanssen 1.10.1962 (f. 1910).
Poståpner Bernt Gottfred Gustavsen 1.9.1966 (f. 1909).
Poststyrer og landpostbud Odd Medhus 1.3.1977 (f. 1922).
Førstepostfullm. Kåre Brenno 1.7.1989 (f. 1952).

Årlig lønn 1882 kr 96,-, 1887 kr 160,-, 1897 kr 500,-, 1906 kr 600,-, 1909 kr 700,-, 1917 kr 1.200,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

---------