NK 77II – ROLLAG

Vinnende bud: kr 27

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-98

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ROLLAG (Ref#: 10066 , Kilde: KulturNav)

ROLLAG poståpneri, i Rollag prestegjeld, Nore og Sandsvær fogderi, under Kongsberg postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 23.2.1859, med virksomhet fra 1.7.1859. Sirk. 12, 4.6.1859.

Poståpneriet ble fra 1.10.1971 lagt under Drammen postkontor. Sirk.41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt først i 1878.

(3626)
Poståpnere/styrere:
Sogneprest Stoltenberg 1.7.1859. (På prestegården.)
Kirkesanger Knud Carlsen 1.5.1870.
Anna Carlsen 23.4.1889. (På Landværksmogen like ved veien.)
Kirkesanger og lærer Rasmus Howlid kst. 10.8.1905.
Gårdbr. Knud Nilsen Landsverk 19.10.1905 (f.1863).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 15.5.1929. (På jernbanestasjonen.)
Klaus Ek Lyngås 1.3.1971 (f.1916).
Landpostbud Inga Vårviken 1.2.1987 (f.1936).

Årlig poståpnerlønn var:

1859 1876 1893 1901 1906 1910 1913 1914 1917
Spd. 12 24 140 200 300 400 500 550 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------