NK 77II – ØKSNA

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1965

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1965
Frimerkeauksjon #171-08

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ØKSNA (Ref#: 14684 , Kilde: KulturNav)

ØKSNA - se ØXNA

---------

ØXNA (Ref#: 14876 , Kilde: KulturNav)

ØXNA poståpneri, på jernbanestasjonen, i Elverum prestegjeld, Søndre Østerdalen fogderi, under Christiania postdistrikt, ble inntil videre opprettet fra 15.5.1876. Sirk. 8, 4.5.1876.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postdistrikt. Sirk. 29, 10.12.1885.

Fra poststedsfortegnelsen 1892 ble navnet skrevet ØKSNA.

Fra 1.10.1918 ble poståpneriet lagt under Elverum postdistrikt. Sirk. 47, 26.9.1918.

Poståpneriet ØKSNA, under Elverum postdistrikt, ble lagt ned fra 1.6.1965. Sirk. 23, 14.6.1965. Ny postadresse: 2400 ELVERUM. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tildelt poståpneriet i 1878.

Poståpnere:
Stasj.mester P. Amundsen 15.5.1876.
Stasj.mester Ole Christiansen 15.12.1876 (f. 1842).
Telegrafist Hj. Kristiansen, kst. 1.5.1908.
Stasj.eksp. Christoffer Frimand Gramm 1.2.1909 (f. 1871).
Severin K. Alme i 1923.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 26.5.1934, med følgende styrere:
Gunnar Østhagen 1934--1940,
Hjalmar Sveen 1940--1947,
Gustav Aasheim 194 --1949,
Vilhelm Tangnes 1949--1962, og
Thore E. Thoresen 1962--31.5.1965.

Posten ble fra 1965 til 1968 ordnet med landpostbud Elverum -- Øksna. Fra 1968 med rute 975.

De første årlige poståpnerlønninger var ra 1876 24 Spd., fra 1887 kr 144,-, i 1901 kr 200,-, i 1910 kr 350,- og i 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det også gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av daværende lønn.

---------