NK 77II – ØGSFJORD

Bud nå: kr 460

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 20:34
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 480 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #176-90

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ØGSFJORD (Ref#: 14647 , Kilde: KulturNav)

ØGSFJORD - se ØXFJORD

---------

ØXFJORD (Ref#: 14874 , Kilde: KulturNav)

ØXFJORD poståpneri, i Loppens prestegjeld, Alten fogderi, under Tromsø postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 27.6.1855, med virksomhet inntil videre hvert år under dampskipsfarten og i forbindelse med bipostruten fra Sopnæs til Haavig fra 30.4.1855. Sirk. 5, 25.4.1855.

Ved Kgl.res. 27.6.1855 ble det likevel bestemt at poståpneriet skulle være i virksomhet hele året. Sirk. 7, 26.7.1855.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet ØGSFJORD.

Ble fra 2.11.1908 endret til ØKSFJORD v/Sirk. 61, 2.11.1908.

Poståpneriet ble fra 1.9.1911 lagt under Hammerfest postkontor. Sirk. 48, 23.8.1911.

Var grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944 til 13.8.1945. Sirk. 7, 7.3.1946.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 9550 ØKSFJORD tildelt postnr 9551.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 350 og fikk datostempel i 1874 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9550)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. M. H. Buch 30.4.1855.
Handelsm. Frithjof Chr. Lehne 1.3.1906 (f. 1884).
Disp. Asbjørn Eriksen 1.8.1921.
Telefonstyrer Frithjof Chr. Lehne kst. 1.9.1921 (f. 1884).
Telefonstyrer/disp. Ole Osvald Tinvasås 16.4.1932 (f. 1897).
Ds.eksp. Bendix Berg midlertidig fra 14.1.1943, fast 1.7.1944 (f. 1905).
Katrine Banne Brønnes 1.3.1962 (f. 1928).
Posteksp. Sture Jonny Ellingsen 1.10.1976 (f. 1951).
Posteksp. Ilse-Karin Johansen vikar fra 1.3.1981 (f. 1956).
Posteksp. Line Gamst 1.12.1981 (f. 1962).
Postsekr. Sture Jonny Ellingsen 1.1.1983 (f. 1951).
Posteksp. Halvor Pettersen 1.5.1986 (f. 1959).

Årlig poståpnerlønn var i 1855 6 Spd., i 1897 kr 80,-, i 1905 kr 150,-, i 1911 kr
250,-, i 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------