NK 77II – NORE

Auksjonen er avsluttet

Brett oppe til høyre.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Brett oppe til høyre.
Frimerkeauksjon #190-88

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORE (Ref#: 8829 , Kilde: KulturNav)

NORE poståpneri, i Nore prestegjeld, Numedal og Sandsvær fogderi, under Kongsberg postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 23.2.1859, med virksomhet fra 1.7.1859. Sirk. 12, 4.6.1859.

Poståpneriet lå i 1889 på gården Søndre Kravik.

Navnet ble fra 1.4.1922 endret til KRAVIK. Sirk. 15, 28.3.1922.

Fra 1.4.1955 endret til NORE I NUMEDAL. Sirk. 13, 16.5.1955.

Fra 1.10.1971 ble poståpneriet lagt under Drammen postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 betegnet underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.9.1983 ble navnet endret til bare NORE. Sirk. 25, 9.8.1983.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble ifølge "Norske Filatelistika" levert først i 1874.

(3629)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Halvor Sebjørnsen 1.7.1859. (På gården Øvre Vaale.)
Distr.lege Sparre 1.1.1861.
Gårdbr. Herbrand Halvorsen Kravig 15.4.1864.
Karl Peder Lambrechts 1.4.1890.
Gårdbr. Ole Herbrandsen Kravik 1.7.1895 (f. 1873).
Nils O. Kravik 1.1.1939 (f. 1904).
Ingeborg Aasen midlertidig fra ca 1945, fast 1.12.1946 (f. 1918).
Margit Skage 1.11.1985 (f. 1937).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1859 1875 1876 1883 1890 1894 1908 1910 1913 1914 1917
Spd. 12 24 44
Kr 120 160 240 350 450 550 600 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------