NK 77II – NORDDALEN

Vinnende bud: kr 14

Uvanlig 1-rings stempel. Grad 6. Blekksupplert dato.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig 1-rings stempel. Grad 6. Blekksupplert dato.
Frimerkeauksjon #183-100

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORDDALEN (Ref#: 8564 , Kilde: KulturNav)

NORDDALEN - se HELLESYLT (og etter)

---------

HELLESYLT (Ref#: 4380 , Kilde: KulturNav)

HELLESYLT poståpneri ble ifølge lokalhistorien opprettet i 1786 etter Kgl.res. 1.5.1785. Res.-meldingen er imidlertid ikke funnet her.

Navnet HELLESYLT sees først nevnt i "Forklaring til Pontoppidans kart 1785", men ikke som poststed.

"De imellom Bergen og Molde, samt Bergen og Stavanger på et første anlagte, men ennå ikke abbroberte veier er, bl.a. Hellesylt i strekningen fra Reed til Molde".

I posthistorien er Hellesylt nevnt som poststed i 1787, men sees i vår første fortegnelse 1808 over poståpnerier som da skal tildeles nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok).

Navnet er en gang mellom 1816 og 1833 endret til RINGDAL.

I fortegnelsen 1848 er navnet endret til NORDALEN poståpner, i Nordal prestegjeld, Søndmør fogderi (antakelig under Aalesund pktr). Først skrevet NORDALEN (Ringdal), noe senere NORDDALEN (Ringdal).

Navnet NORDDALEN ble fra 1.1.1859 endret til SUNDELVEN. Sirk. 28, 15.12.1858.
Nytt Norddalen poståpneri ble opprettet 15.4.1859, se dette oppslagssteds-navn.

Fra poststedsfortegnelsen 1880 er navnet skrevet SUNELVEN.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 endret til SUNNELVEN.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til SUNNYLVEN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1935 igjen endret til HELLESYLT. Sirk. 10, 28.3.1935.

Poståpneriet ble fra 1.7.1957 overført fra Ålesund til Stranda postktr. Sirk. 9, 18.3.1957.

Fra 1.10.1971 igjen lagt under Ålesund postktr. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 215 og fikk tildelt datostempel 5.3.1859 av 1-rings type med tekst SUNDELVEN i stenskrift bokstaver.

(6218)
Poståpnere/styrere:
Ifølge lokalhistorien var soldat Endre-Olsen (Øgars-Endre), på gården Lille-Ringdal, poståpner den første tiden.
Jens Hess poståpner en tid rundt 1800.
En timeseddel fra 1833--35 er attestert av T. Ringdahl (mulig poståpner).
Knut Syltevig poståpner i 1845.
Lensmann Iver Follestad 1.1.1849.
Landh. Lars Ringdal 1.4.1856.
Sogneprest Barmann, kst. 28.5.1864, fast 28.7.1864.
Landh. A. H. Jessen i 1866.
Snekker Hans Olsen Liøen 1.6.1869 (f. 1831).
Ole Hansen Ljøen 5.11.1906 (f. 1870).
Ragnhild Ljøen 1.1.1922.
Ingolf Rudi midlt. 6.7.1945, fast 15.11.1945 (f. 1899).
Hans Karsten Rudi midlt. 1.3.1958, kst. 1.5.1959, fast 1.7.1960 (f. 1931).
Venke Løvoll Strømme vikar 1.9.1989.
Lindis Tomasgard Torheim fra 3.6.1993.
Postst. (vikariat) John Arne Langeland 1.6.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1849 1860 1878 1892 1902 1906 1912 1913 1914 1917
Spd. 8 20
Kr 160 220 350 450 550 600 650 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

NORDDALEN (Ref#: 9109 , Kilde: KulturNav)

Nytt NORDDALEN poståpneri, i Norddal prestegjeld, Søndmør fogderi, under Aalesund postktr., ble opprettet ved Kgl.res. av 1.9. og 22.12.1858 samt 23.2.1859, med virksomhet fra 15.4.1859. Sirk. 8, 31.3.1859.
Navnet på tidligere Norddalen poståpneri ble 1.1.1859 endret til SUNDELVEN.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til NORDDAL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.7.1957 lagt under Stranda postktr. Sirk. 9, 18.3.1957.

Fra 1.10.1971 igjen overført til Ålesund postktr. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6214 NORDDAL ble nedlagt fra 1.9.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 13, 10.7.1998 og Sirk. 15, 13.8.1998.

Poståpneriet fikk tildelt datostempel i 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6214)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Iver Høeg Krohn 15.4.1859 (f. 1836).
Gårdbr. Iver I. Krohn 1.5.1913 (f. 1863).
Tlf.best. Iver Krohn kst. 1.10.1928 (f. 1893). Hadde tj.fri fra 1.10.1955 (u.lønn) med vikarer.
Ds.eksp. Lars Storås kst. 1.12.1961 (f. 1910).
Inger Karin Melchior kst. 1.7.1977.
Posteksp. Trond Hasfjord 1.4.1981 (f. 1960).
Posteksp. Audun Olav Harjo 1.7.1982 (f. 1956).
Ingrid Storås 17.8.1987.

De først årlige poståpnerlønninger:

1859 1869 1902 1908 1917
Spd. 12 24
Kr 150 300 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

NORDDALEN (Ref#: 8565 , Kilde: KulturNav)

NORDDALEN - se HELLESYLT

---------