NK 77II – NESØEN I HELGELAND

Vinnende bud: kr 36

Uvanlig stempel. Grad 7.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 7.
Frimerkeauksjon #178-84

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NESØEN I HELGELAND (Ref#: 8429 , Kilde: KulturNav)

NESØEN I HELGELAND poståpneri, på Nesøen, i Rødø herred, Nordre Helgeland fogderi, under Bodø postkontor, ble underholdt fra 1.7.1897 for den post som kunne befordres til/fra stedet med dampskip. Sirk. 27, 30.6.1897.

Navnet ble fra 15.2.1908 endret til NESØY I HELGELAND. Sirk. 6, 13.2.1908.

Fra 1.4.1915 endret til NORDNESØY. Sirk. 13, 26.3.1915.
Tidligere Nordnæsø poståpneri ble lagt ned i 1874.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8198 NORDNESØY ble lagt ned fra 1.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 22, 22.8.1997.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt i 1897.

(8198)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Peder Haagensen 1.7.1897 (f.1855).
Ds.eksp. Alf Haagensen under ledighet fra 13.8.1925, fast 1.4.1927 (f.1902).
Poståpnervikar Arnt Carl Sivertsen vikar under Haagensens sykdom fra 17.6.1970. Ble kst. 1.4.1973, fast 1.12.1975 (f.1942).
Poststyrer (vikar) Anitha Karin Didriksen fra 1.7.1989 (f.1960).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1905 kr 100,-, fra 1909 kr 150,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------