NK 77II – MOSS

Vinnende bud: kr 28

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-177

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MOSS (Ref#: 8020 , Kilde: KulturNav)

MOSS postkontor A
Opprettelsen av poststedet kan ikke bekreftes. Moss er nevnt i den første postforordning av 9.8.1650 som gjelder takst for brevsendinger. I likhet med Fredrikstad har Moss vært transittpostkontor mellom Christiania og nabolandene. Moss var også skyss-skifte for ridende og kjørende poster, men var også sete for det militære som vel også har ivaretatt postens gjøremål.

Postkontoret nevnes i Jørgen Jørgensens innberetning fra 1669.

Fra 1801 ble det opprettet postforbindelse mellom Moss og Horten for å bedre forbindelsen til Vestlandet.

Lokalpost ble innført i Moss fra 1.7.1886.

MOSS postkontor ble fra 30.3.1998 oppgradert til postsenter. Sirk. 6, 20.3.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser i MOSS tildelt postnr 1511 -- 1516, 1518, 1519, 1523 -- 1526, 1528 -- 1539 og 1596 -- 1599 MOSS, dessuten også 1570 DILLING og 1580 RYGGE. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under Moss postkontor tildelt postnr 1501 -- 1505 MOSS, postboksadressatene under HØYDEN postkontor 1520 -- 1522 MOSS, tilsvarende under JELØY postkontor 1510 MOSS, under KAMBO 1506 MOSS, KRAPFOSS 1509 MOSS, og under MOSS postsenter 1503 MOSS.

Moss postkontor fikk tildelt datostempel i 1849 (?) av 1-rings type med antikva bokstaver. Fra ca. 1855/56 ble videre nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr 210.

(1500)
Postmestere/postsjefer:
Den først noterte postmester var Valentin Gram 1716 til han døde 1.2.1732. Han var dessuten måler, veier og vraker.
Christian Kjerboe 1732 til han døde i 1748.
Enke Karen Kjerboe 1748 til 1750 (døde 1761).
Toller Niels Warberg 11.12.1750 til 1762.
Krigsråd Nicolai Andreas Gude 29.10.1762 (f. 1731, død i desember 1774).
Enke Witte Christine Angell Gude 28.6.1775 (f. 1740, død 1792).
Stempelpapirforh. og kollektør Hans Christian Hvidt 12.3.1793--11.3.1808.
Fullmektig Gabriel Fredrik Schreiber Schmith 1.7.1808 til han døde 7.10.1830.
Krigsassessor Peter Elieson 30.3.1831 (f. 1770, død 7.6.1833).
Vollmester Hans Olsen 12.9.1833 til han døde 31.12.1844.
Fullmektig Bernt Anker Wærner 9.4.1845 til 21.4.1856 (f.1785, død 1857).
Kaptein Scharfenberg mulig kst. i 1856/57.
Rittmester Daniel Peter Bøckmann 12.2.1857--1863 (f. 1793).
Kaptein Carl Scharfenberg midlertidig kst. i 1863.
Byråsjef Nils Semb Jonassen midlertidig fra 19.12.1863, fast 1.5.1864 (f.1815).
Postmester Peder Andreas Hjort Krogh 1.4.1896. Tiltrådt 16.7.1896 (f.1840).
Postfullm. Carl Ludvig Larsen kst. 24.9.1896 på Kroghs ansvar (f.1855). Krogh sluttet den 15.8.1918.
Posteksp. Martin Konrad Pettersen under ledighet fra 16.8.1918 (f. 1879).
Posteksp. Hans Seeberg 11.10.1918. Tiltrådt 1.1.1919 (f.1861) med posteksp. Martin Konrad Pettersen som midlertidig bestyrer. Seeberg døde 10.12.1925.
Postfullm. Martin Konrad Pettersen kst. under ledighet fra 10.12.1925.
Postfullm. Morten Henrik Magnus 1.5.1926. Tiltrådt 1.10.1926 (f. 1867) med Martin Konrad Pettersen som midlertidig bestyrer. Magnus sluttet 21.6.1937.
Postfulm.I Harald Martinius Johansen 21.6.1937. Tiltrådt 21.9.1937 (f. 1878) med postfullm. Knut Øisten Andresen som midlertidig bestyrer (f.1883). Johansen sluttet 20.11.1948.
Postfullm. Knut Øisten Andresen under ledighet fra 20.11.1948.
Postfullm.I Johannes Arnt Vines 1.2.1949 (f. 1891).
Postmester Arne Louis Blikra 1.8.1961 (f. 1908).
Avd.leder Leif Leinebø 1.8.1977 (f. 1923).
Kontorsjef Jan Erik Raknerud 1.11.1990 (f. 1947).
Postsjef Per Ragnar Larsen 1.2.1996.
Postsjef ved Moss postsenter: Per Ragnar Larsen 15.3.1998.

Årlige postmesterlønninger var i 1719 40 Riksdaler, i 1845 900 Speciedaler, i 1856 1000 Speciedaler og i 1877 4.400 kroner.

---------

MOSS (Ref#: 8021 , Kilde: KulturNav)

MOSS, midlertidig brevhus, under Moss postkontor, var i virksomhet i Moss fra 15.9.2000, med sidestempeling ved Moss Postsenter. (Motivdatostempel.) StempelINFO nr 4/2000.

---------