NK 77II – LESJE

Vinnende bud: kr 31

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-180

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LESJE (Ref#: 7083 , Kilde: KulturNav)

LESJE - se SIEM

---------

SIEM (Ref#: 10812 , Kilde: KulturNav)

SIEM poståpneri, på gården Siem, i Lessøe, Gudbrandsdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved en bekjentgjørelse (Kgl.res.) av 16.8.1823 med virksomhet fra 1.10.1823.

Poståpneriet er i en timeseddel fra 1835 benevnt LESSØ (på Soleglad), og i "Norges off. brevposter 1838" er navnet igjen skrevet SIEM.

Fra poststedsfortegnelsen 1848 er navnet endret til SIM, og ligger i Lesje prestegjeld, Gudbrandsdalen fogderi, under Christiania postkontor.

I 1849 er navnet SIM I LESJE og i 1855 er navnet igjen bare SIM.

Fra 1.1.1859 ble navnet endret til LESJE. Sirk. 28, 15.12.1858.

Fra 1.7.1878 ble poståpneriet lagt under Lillehammer posteksp. Poståpneriet er da nevnt å ligge på gården Henningstad.

Fra 1.7.1920 ble navnet endret til LESJA. Sirk. 31, 19.6.1920.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt den 7.2.1859.

Postnr 6340 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Fra 1.6.1980 ble postnr endret til 2665. Sirk. 18, 19.5.1980.

(6340 / 2665)
Poståpnere/styrere:
Den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1834 er attestet av John Siem, i 1835 av Hans Kalstad. Disse var muligens poståpnere. Kalstad er for øvrig nevnt i en eldre poståpner-protokoll fa 1.5.1853.
Hans Hansen Kalstad 1.7.1871.
Gårdbr. Peder Amundsen Løftingsmo 1.9.1878.
Lars Nordrehus midlertidig kst. fra 15.11.1908, fast 1.4.1909 (f. 1861).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.6.1931.
Poståpner Endre Holseth 16.4.1953 (f. 1916).
Posteksp. Målfrid Ragnhild Vangløkken 1.9.1986 (f. 1932).
Poststyrer (i vikariat) Else Marie rasmussen fra 1.2.2000.

I stedet for tidligere gebyrer ble årlig poståpnerlønn i 1858 satt til 36 Spd., i 1874 40 Spd. i 1877 kr 200,-, i 1882 kr 240,-, i 1885 kr 300,-, i 1899 kr 450,-, i 1909 kr 450,- og fa 1909 igjen kr 300,-, fra 1912 kr 500,-, fra 1913 kr 600,- og fra 1917 kr 850,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------