NK 77II – LANGESUND

Vinnende bud: kr 10

Blekkstrek på baksiden.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Blekkstrek på baksiden.
Frimerkeauksjon #186-36

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LANGESUND (Ref#: 6818 , Kilde: KulturNav)

LANGESUND hadde ifølge historien ikke eget poståpneri i eldre tid, men tolleren på stedet ordnet posten helt fra 1653. I 1743 eller noe tidligere hadde Langesund og Brevik felles postmester.

Det er ikke funnet bekreftelse på når det ble offentlig poststed i Langesund, før det ble opprettet postekspedisjon ved Kgl.res. 16.10.1848 med virksomhet fra 1.1.1849. Sirk., 30.12.1848.

Langesund fikk telegrafstasjon i 1853, og fra 1865 ble post- og telegraf-ekspedisjonen forent.

Postekspedisjonen ble ved Kgl.res. 31.5.1890 omgjort til POSTKONTOR. Sirk. 19, 21.6.1890.

Ble atskilt fra telegrafekspedisjonen i 1896.

Postkontoret ble fra 1.7.1927 omgjort til UNDERPOSTKONTOR I under Brevik postdistrikt.

Underpostkontoret ble nedlagt 1.10.1938, og samtidig ble LANGESUND POSTKONTOR gjenopprettet. Sirk. 31, 28.7.1938.

Postkontoret fikk fra 1.11.1984 status av postkontor B, under Skien postområde. Sirk. 28, 16.8.1984.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3970 LANGESUND endret postnr fra 3971 til postnr 3993.

Poststedet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 169 og fikk i 1848 tildelt datostempel av en-ringstypen med antikva bokstaver.

(3970)
Styrere/postmestere:
Navnet på dem som først ordnet posten, er ukjent.
Losoldermann Johan August Thrane var første postekspeditør fra 1.1.1849.
Postbetj. Carl Eriksen kst. i 1864.
Telegrafist Jens Berntsen Hennum 1.4.1865.
Telegrafass. Hjalmar Johannessen kst. postm. og telegr.best. 1.4.1896.
Posteksp.II Sigvald August Olsen midlt. tilsatt postmester fra atskillelsen 17.8.1896, fast 1.10.1896.
Tidl. poståpnerske Cecilie Andersen 20.10.1903 (f. 1854).
Posteksp. Johannes Raaum 1.9.1918. Under sykdom fra 11.8.1926 til 15.2.1927 ved posteksp. K. E. Fjeldstad som kst. Johannes Raaum døde 27.3.1927, og K. E. Fjeldstad ble fortsatt kst.

UNDERPOSTKONTOR I
Karl E. Fjeldstad 1.7.1927.
Posteksp. Rolf Albretsen, under ledighet fra 1.4.1938 (f. 1897).

POSTKONTOR
Postfulllm.I Svein Svensen 1.10.1938 (ble kst. postdir. 18.8.1941).
Posteksp. Rolf Albretsen under ledighet fra 3.9.194 (f. 1897).
Postfullm.II Rolv Hovland fra 1.11.1941 (f. 1891). Tiltrått 1.12.1941, med Rolf Albretsen som midlt.styrer (f. 1897).
Postfullm.II Ivar Lund Sellæg 1.3.1947 (f. 1893), tiltrått 1.5.1947 med posteksp. Peder Martin Aasen som midlt. styrer (f. 1923). Sellæg døde 25.12.1958.
Vikarer 27.12.1958.
Postfullm.I Petter Sophus Johanessen 1.5.1959 (f. 1897).
Avd.sjef III Erling Normann Mathisen 1.8.1965 (f. 1922).
Avd.sjef III Reidar Aslaksen 1.11.1969 (f. 1922).
Førstepostkass. Svein Erik Karlsen vikar 6.10.1981 (f. 1949).
Førstepostfullm. Kjell Terje Sviggum 1.1.1985 (f. 1956).
Postm. Sigbjørn Nuland 1.3.1996.

Årlig poståpnerlønn var i 1849 120 spd., og i 1886 kr 1.030,-.

---------