NK 77II – KVÆRNDALEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-105

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KVÆRNDALEN (Ref#: 6566 , Kilde: KulturNav)

KVÆRNDALEN poståpneri, på gården Lømokværn, i Elverum herred, Søndre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1885. Sirk. 15, 27.6.1885.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet endret til KVERNDALEN.

Poståpneriet ble fra 1.7.1900 lagt under Elverum postktr. Sirk. 26, 30.6.1900.

Ved Kgl.res. 20.12.1900 ble det bestemt at poståpneriet fortsatt skulle underholdes.

Fra 4.12.1910 ble navnet endret til JØMNA. Sirk. 61, 6.12.1910.
Ble samtidig flyttet til jernbanestasjonen.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 2297 ble tatt i bruk fra 18.3.1968, som fra 1.6.1980 ble endret til postnr 2434. Sirk. 18, 19.5.1980.

Postkontoret 2434 JØMNA ble lagt ned fra 1.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 1, 17.1.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk JØMNA nytt postnr 2416.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1888 av 2-rings vanlig type.

(2297 / 2434 / 2416)
Poståpnere/styrere:
Landh. Adolf Pedersen Grann 1.7.1885 (f. 1860).
Verkseier Chr. Østmo 1.8.1890.
Stasj.mester O. Holm 4.12.1910 (f. 1870).
Overtatt av Norges Statsbaner 16.12.1935.
Ragnhild Høgseth 1.5.1948 (f. 1905).
Ragna Holm under ledighet 27.10.1955.
Aase Østby midlt. 23.5.1956, kst. 1.9.1956, fast 1.1.1958 (f. 1924).
Postelev Magne Tronstad vikar 15.9.1980 (f. 1955).
Kons. Jan Audenby 1.9.1982 (f. 1951).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1891, da årlig lønn ble satt til kr 160,-, fra 1898 kr 300,-, fra 1910 kr 340,-, fra 1911 kr 600,- og fra 1917 kr 750,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------