NK 77II – INDRE BJUGN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #194-128

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

INDRE BJUGN (Ref#: 5281 , Kilde: KulturNav)

INDRE BJUGN poståpneri, i Bjugn herred, Søndre Trondhjem amt, under Tronhjem postktr., med bipostrute til/fra Bjugn poståpneri, ble underholdt fra 1.4.1905. Sirk. 12, 24.3.1905.

Navnet ble fra 1.5.1967 endret til BJUGN. Sirk. 12, 8.4.1967.
Tidl. Bjugn poståpneri ble da lagt ned.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.11.1974 status av postktr. B. Sirk. 41, 8.11.1974.

Fra 1.5.1979 endret status til postktr. C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under posstkontoret 7160 BJUGN tildelt postnr 7159.

INDRE BJUGN poståpneri fikk datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne, ved opprettelsen.

(7160)
Poståpnere/postmestere/styrere:
Handelsbest. Guttorm O. Hyldemark 1.4.1905 (f.1865).
Nora Hylmark 1.1.1936 (f.1898).
Poståpner Ottar Hegvik 1.2.1967 (f.1914).
Postsekr. Gunnar Dybvik 1.2.1983 (f.1940).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1908, da årlig lønn ble satt til kr 200,-, fra 1912 kr 350,-, fra 1913 kr 400,-, fra 1914 kr 450,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------