NK 77II – HVITSTEN

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1993

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1993
Frimerkeauksjon #178-03

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HVITSTEN (Ref#: 5018 , Kilde: KulturNav)

HVITSTEN - se HVIDSTEN

---------

HVIDSTEN (Ref#: 5014 , Kilde: KulturNav)

HVIDSTEN poståpneri, Vestby prestegjeld, Ager og Folloug fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 11.4.1857 med virksomhet fra 1.7.1857. Stedet skal anløpes i dampfartstiden, ellers med post 2 ganger ukentlig over land til/fra poststasjonen Randen i hovedpostruten mellom Christiania og Svinesund. Sirk., 23.6.1857, og Sirk. 7, 29.7.1857.

Landpostbefordringen mellom Randen og Hvidsten stoppet den 8.4.1858 da D/S "Moss" ble tatt inn i rute. Sirk., 3.4.1858.

Postbefordringen over land kom i gang igjen fra 7.11.1858. Sirk., 27.9.1858. Ruten ble senere betegnet "Sundby -- Hvidsten".

Fra poststedsfortegnelsen 1891 ble navnet endret til HVITSTEN.

Poståpneriet ble fra 1.7.1920 lagt under Drøbak postkontor. Sirk. 31, 19.6.1920.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til HVITSTEIN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Under henvisning til ovennevnte Sirk. 53 blir det meddelt at poståpnerinavnet HVITSTEN etter senere truffet bestemmelse inntil videre vil bli bibeholdt uforandret. Sirk. 60, 3.11.1921.

Fra 1.4.1924 igjen under Kristiania postkontor. Sirk. 8, 31.3.1924.

Fra 1.7.1956 lagt under Moss postkontor. Sirk. 13, 7.6.1956.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.1.1990 ble postkontoret lagt under Ski postområde. Sirk. 39, 7.12.1989.

Postkontoret 1545 HVITSTEN i Ski postområde ble nedlagt fra 1.6.1993. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 13, 10.5.1993.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 369, og fikk tilsendt datostempel 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(1545)
Poståpnere/styrere:
Chr. Aug. Teilmann 1.7.1857.
Skolelærer Nils Olsen Holm 1.10.1873.
Skipsreder Th. Johannesen 19.10.1897.
Lærer E. Kaxrud 1.10.1907 (f.1874).
Overtatt av Telegrafvesenet 1.11.1929.
Ivar Markus Fagerli 1.12.1952 (f.1916).
Poststyrervikar Ragnhild Helene Stubberud 1.6.1988.

Årlig poståpnerlønn var i 1857 30 spd, i 1898 300,- kr og i 1909 450 kr,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------