NK 77II – HORDNÆS

Bud nå: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 20:16
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 12 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #176-53

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HORDNÆS (Ref#: 4819 , Kilde: KulturNav)

HORDNÆS - se KLEP

---------

KLEP (Ref#: 5962 , Kilde: KulturNav)

KLEP poståpneri, i Sætersdalen, i Evje prestegjeld, Robygdelaget fogderi, under Christiansand S. postdistrikt, er antakelig opprettet ved Kgl.res. 22.12.1842, der det ble bestemt å ansette poståpner i forbindelse med opprettelse av bipostrute fra Christiansand S. til sorenskrivergården Klep i Evje prestegjeld 1 gang ukentlig om sommeren. Nevnte rute ble i gangsatt først den 1.5.1843. Sirk. 2, 7.3.1843.

KLEP poståpneri fikk ifølge poststedsfortegnelsen 1848 endret navnet til EVJE (Klep), og ifølge boka "Kristiansands postverk" flyttet poståpneriet til Hornnes (Hordnæs) i 1859.

Fra 1.7.1883 ble det opprettet 2 ganger ukentlig bipost mellom Evje og Bygland poståpnerier. Sirk. 14, 21.6.1883.

Navnet ble fra 1.10.1887 endret til HORDNÆS. Sirk. 23, 9.9.1887.
Nytt Evje poståpneri ble samtidig opprettet.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 ble navnet skrevet HORDNES og fra 1891 endret til HORNNES.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret HORNNES nytt postnr 4737.

Poststedet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 61 og fikk den 5.3.1859 tildelt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(4670 / 4737)
Poståpnere/styrere:
I 1842 nevnes D. Isaachsen. Det er imidlertid usikkert hvem som var de første poståpnere.
Landh. Abrahamsen 15.4.1859.
Gårdbr. John Nottosen Hordnæs 1.4.1865 (f. 1836).
Notto Hornnes 1.9.1917 (f. 1874).
Overtatt av Norges Statsbaner 1.8.1928).
Gunhild (Møy) Nordgard 1.4.1947 (f. 1920).
Landpostbud Astrid Ingunn Engesland 1.8.1987.
Postkass. Knut Egil Aasland vikar 1.7.1989.

Den først kjente årige poståpnerlønnen var:

1843 1860 1872 1876 1909 1912 1914 1917
Spd. 8 30 48 80
Kr 450 500 550 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------