NK 77II – HØLANDET I NAMDAL

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-169

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HØLANDET I NAMDAL (Ref#: 5090 , Kilde: KulturNav)

HØLANDET I NAMDAL - se HØLANDET

---------

HØLANDET (Ref#: 5088 , Kilde: KulturNav)

HØLANDET poståpneri ble opprettet ved Kgl.res 25.7.1860 med virksomhet fra 1.1.1861.
Poståpneriet lå på gården Ramstad, i Grong prestegjeld, Namdal fogderi, under Nordland postkontor (Namsos fra 1866). Samtidig med opprettelsen ble det opprettet en 14-daglig bipostrute til/fra Overhalden. Sirk. 13 (del II), 15.12.1860.

Bipostruten ble i 1870 utvidet til ukentlig, og fra 15.8.1888 til 2 ganger ukentlig til/fra Overhalden poståpneri. Sirk. 18, 28.7.1888.

Navnet ble fra 1.1.1889 endret til HØLANDET I NAMDAL. Sirk. 26, 27.11.1888.

Fra 1.10.1900 ble poståpneriet flyttet til nytt sted i Namdalen. -- NB: Samtidig bleTYLDUM poståpneri lagt ned se dette oppslagsstedsnavn.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til HØYLANDET I NAMDALEN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Postnr 7866 ble tatt i bruk fra 18.3.1968, og dette ble 1.6.1980 endret til postnr 7977. Sirk. 18, 19.5.1980.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fikk poståpneriet fra 1.11.1974 betegnelsen underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, som fra 1.1.1977 gav status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.10.1975 ble navnet endret til HØYLANDET. Sirk. 33, 2.9.1975.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poststedet tilsendt datostempel først i 1879 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7866 / 7977)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger Knud Olsen Flaat 1.1.1861.
Gårdbr. Iver Christian Andreassen Ramstad 1.1.1877 (f. 1852).
Kirkesanger G. L. Strand 1.10.1900 (f. 1857).
Tlf.bestyrer Peter H. Tyldum kst. 1.8.1927.
Tlf.bestyrer Astrid Formo 1.6.1936 (f. 1890, død 16.10.1944).
Julius Øye midlt. 17.10.1944.
Peder Formo midlt. 28.10.1944.
Tlf.bestyrer Brit Formo 1.10.1946 (f. 1922). Hadde tjenestefri i 1 år med egen vikar fra 1.1.1949.
Tlf.bestyrer Liv Formo 1.2.1950 (f. 1925). Hadde tjenestefri i 3 mnd. fra 1.5.1952 med Julius Øie som vikar.
Julius Øie kst. 1.2.1968 (f. 1921).
Poststyrervikar Knut Formo kst. 1.2.1976 (f. 1944).

Den årlige poståpnerlønnen var:

1861 1874 1888 1893 1900 1906 1912 1913 1914 1917
Spd. 8 12
Kr 80 100 130 250 400 450 500 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------