NK 77II – HISØ I NEDENES

Vinnende bud: kr 27

Svak tagg nedre venstre hjørne.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Svak tagg nedre venstre hjørne.
Frimerkeauksjon #174-60

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HISØ I NEDENES (Ref#: 4578 , Kilde: KulturNav)

HISØ I NEDENES poståpneri, i Hisø herred, Nedenes fogderi, under Arendal postktr., ble underholdt fra 1.7.1896 med postbefordring ved landpostbud til/fra Arendal 2 ganger på hverdager og 1 gang på søndager og helligdager. Sirk. 23, 26.6.1896.

Navnet ble fra 1.4.1919 endret til KOLBJØRNSVIK. Sirk. 16, 21.3.1919.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 4816 KOLBJØRNSVIK ble nedlagt fra 4.11.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 26, 10.10.1996.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4816)
Poståpnere/styrere:
Enkefru Marie Gundersen 1.7.1896 (f.1860).
Postelev J. H. S. Jacobsen midlt. 1.4.1924.
Fru Margrethe Gudmundsen 1.10.1925 (f.1882).
Kristopher Huldt-Ugland 1.12.1926 (f.1894).
Fru Huldt-Ugland midlt. 8.2.1943.
Anna Trosby Jacobsen 1.7.1943 (f. 1902).
Kari Olsen midlt. 1.4.1944.
Magdeli Norman Andersen 1.10.1944 (f. 1914).
Anne Sundby midlt. 1.10.1945.
Nils O. Bratland 1.12.1946 (f. 1897).
Synnøve Ingebretsen midlt. 11.8.1951.
Poståpner Rasmus Årsland 1.10.1953 (f. 1928).
Poståpner Olaf Fiane 1.1.1958 (f. 1900).
Poståpner Ingrid Gundersen 1.8.1970 (f. 1914).
Overp.pakkmester i skl. Adel Augen Knarvik 16.3.1973 (f. 1925).
Postass. Thomas Marthon Røgenes 1.4.1974.
Førstesekr. Arne Nordlien 1.8.1976 (f. 1946).
Poststyrer Sigurd Marenius Andersen 1.2.1980 (f. 1928).
Postkass. Ingrid Leikvangen Hansen 1.7.1984 (f. 1959).
Poststyrer Sigurd Marenius Andersen 1.6.1989 (f. 1928).
Driftsleder Leif Tore Johansen 1.3.1991 (f. 1953).
Postkass. Maren Gundersen fra 1.6.1993.
Poststyrer Hanne Berthelsen fra 1.12.1995.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1896 kr 300,-, i 1901 kr 500,-, i 1906 kr 700,-, i 1911 kr 800,- og fra 1917 kr 900,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------