NK 77II – HAMMER

Vinnende bud: kr 87

Nedlagt 1972 , Endret til HAMREPLASS I 1918

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1972 , Endret til HAMREPLASS I 1918
Frimerkeauksjon #178-66

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HAMMER (Ref#: 3956 , Kilde: KulturNav)

HAMMER poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Hammer prestegjeld, Nordhordland fogderi, under Bergen postktr., ble underholdt fra 1.11.1868 og inntil videre. Sirk. 28, 24.10.1868.

Navnet ble fra 1.7.1918 endret til HAMREPLASS. Sirk. 31, 25.6.1918.

Poståpneriet 5242 HAMREPLASS ble lagt ned fra 17.1.1972. Ny postadresse: 5240 VALESTRANDSFOSSEN. Sirk. 52, 23.12.1971.

Ifølge "Norske filatelistika" ble datostempel først tilsendt i 1882 av 2-rings vanlig type.

(5442)
Poståpnere:
Sogneprest Holst 1.11.1868.
Ds.eksp. og landh. Iver Nilsen Sandalsnæs 1.4.1878.
Frk. Helena Opheim 1.10.1899 (f.1882).
Landh. Karina A. Hamre 23.5.1918 (f.1882).
Kari Flesland 1.3.1947 (f.1915).

Årlig poståpnerlønn:

1868 1879 1895 1905 1917
Spd. 8
Kr 120 140 200 300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

HAMMER (Ref#: 3957 , Kilde: KulturNav)

HAMMER poststajon, i Budvigen, sees først nevnt i "Forklaringen til Pontoppidans kart 1785" i ruten mellom Trondhjem og Molde. I en fortegnelse fra 1808 er stedet benevnt poståperi under navnet HAMMER I BUDVIGEN og skal da tildeles nytt segl grunnet kongeskifte (Christian VII døde Frederik VII overtok). Opprettelsen er ikke bekreftet.

I portotakst 1816 er navnet igjen bare HAMMER. I fortegnelsen i 1833 nevnes ikke navnet lenger, men er ifølge poststedenes plassering i ruten nevnt som SIIM og har trolig endret navn.

SIIM poståpneri, i Børsen prestegjeld, Strinden og Selbo fogderi, under Trondhjem postktr.:

Navnet SIIM er fra poststedsfortegnelsen 1848 endret til BØRSEN.

Fra 1.1.1918 endret til BØRSA. Sirk. 61, 21.12.1917.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 7353 BØRSA tildelt postnr 7358.

Poståpneriet hadde først et 3-rings kassasjonsstempel nr 41 (ca 1855/56) og fikk 20.1.1859 tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7353)
Poståpnere/styrere:
De som først ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1835 er attestert av Iver Egge.
Proprietær Sommerschield 1.4.1854.
Jens Skjølberg 1.7.1858.
Gårdbr. P. Sommerschield kst. 1.4.1867 (på skysstasjonen Eli.).
Gårdbr. Nils Nøstum 31.10.1898 (f.1866).
Tlf.best. Konrad Meistad 1.10.1931 (1893).
Randi Jagtøyen (Hammer) kst. 1.6.1964 (f.1940).
Postst. Eli Kirsten Flå fra 22.8.1994.
Postm.: Førstepostfullm. Eli Kirsten Flå, Tiller, fra 1.6.1998.

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1858 1869 1893 1902 1907 1912 1913 1914 1917
Spd. 24 40
Kr 220 300 400 450 550 600 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

HAMMER (Ref#: 3958 , Kilde: KulturNav)

HAMMER brevhus, i Stjørdal herred, Nord-Trøndelag fylke, under Stjørdal postktr., ble opprettet den 1.4.1901.

Brevhuset ble fra 1.10.1905 flyttet til Korstad meieri, og navnet ble fra 1907 endret til KORSTAD MEIERI. Sirk. 3, 25.1.1907.

Brevhuset ble ca 1930 lagt under Trondheim postktr.

Navnet ble fra 12.12.1933 endret til KÅRSTAD v/Sirk. 43, 12.12.1933.

Brevhuset ble fra 1.10.1951 igjen lagt under Stjørdal postktr. Sirk. 22, 20.9.1951.

Brevhuset KÅRSTAD ble lagt ned fra 1.12.1965. Ny postadresse: 7500 STJØRDAL. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 319 og fikk tilsendt "Kronet posthorn"-stempel i desember 1935.

Brevhusstyrere:
Gårdbr. Olaus Hammer 1.4.1901.
Handelsm. S. Bang 1.10.1905.
Handelsm. R. Hammer 15.9.1906.
Bestyrer Anton Evjen 26.11.1919.
Landpostbud Martin Grendal 10.6.1945 (f.1901).

---------