NK 77II – HALTEN

Vinnende bud: kr 68

Nedlagt 1988

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1988
Frimerkeauksjon #178-78

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HALTEN (Ref#: 3938 , Kilde: KulturNav)

HALTEN poståpneri, i Aafjorden herred, Fosen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble inntil videre underholdt fra 15.1.1889 under fisketiden hvert år i tiden fra 15.1. til mars måned. I denne tiden ble det utført 6 stk 14-daglige biposter til/fra Valdersund poståpneri. Sirk. 29, 28.12.1888.

Fra 1900 ble det alternativt underholdt poståpneri på SØRBURØEN utenom fisketiden. (Se SØRBURØEN. Sørburøren var ikke i virksomhet i den tid HALTEN virket.) Sirk. 53, 20.22.1899.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

7289 HALTEN postkontor C ble lagt ned fra 19.11.1988. Ny postadresse: Halten, 7260 SISTRANDA. Sirk. 38, 16.11.1988.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1889.

(7289)
Poståpnere/styrere:
Fyrass. Edvard Wold 29.12.1888, tiltrått 1.2.1889.
Fyrvokter C. Løvold 9.5.1895.
M. Hansen 15.1.1898.
Fyrvokter C. Løvold 15.1.1899.
Værbest. J. P. Jægtvig 2.6.1908.
Væreier Eyvind Chr. Borthen 1.9.1912.
Værbest. T. Wiig 1.10.1915.
Johan Tofta 15.11.1936.
Victor Abelsen midlt. 1.3.1944.
Ds.eksp. Olaf Dyre midlt. 16.3.1945, fast 15.10.1945 (f. 1913).
Handelsbest. Hermann Anker Almaas midlt. 15.11.1946, fast 1.3.1947 (f. 1907).
Ds.eksp. Ingmar Margion Tellefsen 1.12.1949 (f. 1914).
Borghild Helmine Støen 1.8.1956 (f. 1932).

De første årlige poståpnerlønninger:

1889 1895 1900 1906 1910
Kr 25 100 200 250 300 + diverse årlige tillegg.

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------